Loading

Стилове и основни етапи в историята на европейското изкуство


Стилове и основни етапи в историята на европейското изкуство


Автор: Проф. дпн Пламен Легкоступ

Авторът на този труд е художник – педагог и хуманист, който вярва, че изучаването на изящните изкуства е приятно и обогатяващо. Основна задача и цел на изданието е разглеждането на генезиса на европейската култура, т.е. на въпросите, свързани с нейните източници, културни влияния и исторически трансформации.
Книгата има за цел да даде образец за интегративно мислене. Тя е ярко потвърждение на позицията на автора за единството и неразривната връзка на изкуството с другите форми на културата в общия исторически процес.
Това издание ще помогне на студентите при изучаването на културоведските и изкуствоведските блокове.
Материалът съдържа обща информация по история на изобразителното изкуство и архитектура. Пренасянето на акцента от специфичните изкуствоведски въпроси върху общоестетическите прави възможно най-широкото използване на предложения материал.