Loading

Как разпределяте времето си?

1. Водите ли календар на ангажиментите си?

а) Опитвам се, но често забравям

б) Не, смятам, че е излишно

в) Да, естествено

2. Успявате ли да свършите всичко запланувано?

а) В повечето случаи не

б) Да, планирам всичко

в) Ако нещо не ми попречи

3. Често се случва човек да е зает и да му се струпа още нещо. Как реагирате?

а) Степенувам по важност

б) Казвам направо, че ми идва твърде много

в) Планирам по-добре работата си

4. Работите ли с чувството, че сте затънали?

а) Не, рядко

б) Да, често

в) Всъщност винаги

5. Неочаквано имате свободен ден:

а) Ще свърша всичко изостанало

б) Ще се разтакавам и ще чета

в) Ще се срещна с приятели

6. Затрупани сте до гуша с работа, а ви молят за услуга...

а) Любезно отказвам

б) Приемам с удоволствие

в) Ще се опитам да помогна

7. Скучаете ли през свободното си време?

а) Да, често

б) Понякога

в) Никога

8. Коя е причината за вашия стрес?

а) Лошото планиране на времето

б) Винаги искам да свърша повече, отколкото е възможно

в) Стремежът към съвършенство

ОТГОВОРИ

Ако имате повече отговори “а"”:

Действате спонтанно! Въпреки това всяка свободна минута влиза в сметките ви. Рядко поглеждате претрупания си календар и се случва важен ангажимент да не бъде изпълнен.

Ако имате повече отговори “б”:

Не се подчинявате на срокове! Необходимо ви е резерв от време, за да реагирате на непредвидените неща. Почти никога не свършвате работата си в срок.

Ако имате повече отговори “в”:

Преценявате добре количеството работа, което искате да изпълните. Винаги ви остава повече време и никога не отлагате срещи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар