Loading

Приказка за слона


В едно индийско село всички жители били слепи.
Въпреки това, те успявали да се справят с живота,
разчитайки на усилията на всички и на взаимната
подкрепа, която си оказвали.
Един ден, в селото пристигнала новината, че
в друго, недалечно село, се появил слон. Местните
жители и преди били чували за това необикновено
животно, но никога досега не били имали възможност
да се приближат достатъчно до него, за да го опознаят
по-добре. Затова решили да изпратят делегация от
трима души до съседното село, които да опознаят слона
отблизо и след това да разкажат какво са научили на
своите съселяни.
Отишли тримата изследователи и открили
слона на площада в съседното село. Всеки от тях се
приближил до него и се опитал опипом да усети какво
точно е слона и на какво прилича. След това се върнали
обратно в родното си село, където ги очаквали всички,
начело със старейшините и започнали да разказват.
Първият изследовател казал:
- Слонът е нещо голямо, кръгло и високо. То е
твърдо, здраво и непоклатимо. Наподобява на колоните
пред храма на нашия бог, но не е гладко като тях, а
грапаво и космато.
Казал това, защото успял да се приближи до
единия крак на слона, обгърнал го с ръце и това било
усещането, което получил само от единия му крак.
Вторият изследовател не бил съгласен с първия
и представил съвсем различна версия:
- Слонът изобщо не е твърд. Здрав е, но е гъвкав.
Може да те погали по главата, а може и да те грабне и
да те вдигне от земята.
Естествено, неговото впечатление било такова,
защото хванал хобота на слона. Съвсем различно
било мнението на третия човек, който пък попаднал на
опашката.
- Това, което казвате, е напълно погрешно.
Слонът е като въженце – нито е голям, нито е силен.
Ти го дръпнеш на една посока, а той замахне на друга.
Нищо особено.
Поуката от приказката е, че някои неща са
твърде големи, за да ги усетим и разберем отведнъж и
че обобщенията, които често се изкушаваме да правим,
базирани на изключително малко събрана информация
или на едностранчив поглед, най-вероятно са погрешни
и заблуждаващи.


Източник: blogopedia.bg (''Изпитани съвети за успешни блогове'')

blogopedia.bg/downloads/Blogopedia1.0.0.2.pdf