Loading

ГЕРБ: ИМАМЕ ВОЛЯ!


ИМАМЕ ВОЛЯ!!!
        Обещахме Ви да гарантираме ОТКРИТО И ЧЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ! Днес гледаме в реално време не само парламентарния контрол, а и всички заседания на Народното събрание, четем стенограмите от тях и от заседанията на Министерския съвет – нещо немислимо преди 4 години. Със създаването на обществени съвети към институциите откритостта и контролът ще се повишат още повече!
          Обещахме Ви да ГРАДИМ БЪЛГАРИЯ  - знаете, че го правехме и ще продължаваме да го правим! Построеното от ГЕРБ се вижда, то е реално и вече се ползва от обществото: новопостроени и ремонтирани детски градини и училища, читалища и храмове, детски и спортни площадки, театри и музеи, спортни зали и стадиони, водопроводи, канализации и пречиствателни станции, пътища и магистрали…
ИМАМЕ ВОЛЯ!
         Ще работим усърдно, открито и честно за РАЗВИТИЕ, РАСТЕЖ, РЕФОРМИ и РАЗУМ!  Това Ви обещаваме сега! Не можем да Ви обещаем, че утре ще ви направим богати и щастливи - ако някой Ви го обещае, това би било нереално. Не искаме да Ви обещаваме чудеса, а да сме честни!       
          ИМАМЕ ВОЛЯ, СИЛИ и ЗНАНИЯ!
    Имаме воля и ще работим за:
Развитие на икономиката - привличане на още повече инвестиции, понижаване на административните разходи, въвеждане на още повече електронни услуги, запазване на стабилността и ниските данъци, гарантиране на условия за сигурност на инвестициите.
Растеж на доходите – повишаване на ефективността на икономиката, подпомагане на енергийно ефективни производства и дейности, водещи до понижаване на разходите и повишаване на доходите. По-високите доходи и повечето работни места водят до повече приходи, с които да се подпомогнат и най-уязвимите групи от населението.
Реформи – в образованието - по-тясна връзка с практиката, която да гарантира по-лесно наемане на работа на завършилите младежи; в здравеопазването – за подобряване на достъпа, контрола и качеството.
Разум! Намиране на разумния баланс между финансовата стабилност и повишаването на стандарта на живот; разумно, но и ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз; разумно, отговорно и с грижа за обществото провеждане на реформите.
ИМАМЕ ВОЛЯ, СИЛИ и ЗНАНИЯ, а вече и ОПИТ!


първоизточник: marystanevа
Няма коментари:

Публикуване на коментар