Loading

За социализма/комунизма


Колко от вас знаят какво представлява комунизма/социализма? Колко от вас са запознати със идеите, че всички хора трябва да са равни? Ето ви един интересен експеримент, който да ви илюстрира накратко всичко...

По време на упражнение, в рамките на дебат по някаква тема студентите от една група настоявали, че социализма, при който няма да има бедни и богати, а всички ще бъдат равни, е възможен и осъществим.

Професорът казал: ОК, нека направим експеримент.За напред от всички оценки, които получавате ще се изчислява средното аритметично и всеки от вас ще получи тази средно аритметична оценка, така че никой да не пропада на изпит, но и вероятно никой няма да получи най-високата – 6(шест).

След първия тест , и усредняването на оценките от него, всички получили оценка 5(пет).

В резултат обаче усърдно учещите студенти не останали много доволни, а двойкаджиите, разбира се, горещо приветствали новата система.На следващия тест отличниците решили, че и на тях им се полага да се облажат от новата система и учили далеч по-малко. Двойкаджиите така и не учили въобще, знаейки, че има кой да учи и заради тях.

Средната оценка от втория тест била 4(четири).След третия тест всички получили 3(три).

Резултатите така и НИКОГА не започнали да се подобряват, а в групата започнали препирни, взаимни обвинения, обиди и разцепление. НИКОЙ НЕ ИСКАЛ ДА УЧИ ЗАРАДИ МЪРЗЕЛИВИТЕ КОИТО ДА СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАТ ОТ ТРУДА МУ!

Така за всеобща изненада на групата, в края на годината всички били скъсани.

Следват 5 прости изречения които могат да обобщят резултатите от този експеримент и които е добре никога да не се забравят:

1. Никоя социална система не може да направи бедните богати като направи богатите бедни. 
2. Това което някой получава без да е работил за него, някой друг го е изработил е не е получил отплата за това. 
3. Правителствата не могат да дадат на никого нищо, което преди това не са взели от някой друг! 
4. Не можеш да увеличиш едно богатство като го разделяш и раздаваш. 
5. Когато половината от хората схванат идеята за социализма, те решават че няма нужда да работят защото другата половина ще се погрижи за тях, но когато и другата половина схване идеята тогава настъпва началото на края на една нация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар