Loading

Етапи в творческото развитие на Достоевски

          Творчеството на Достоевски - в зависимост от идейното му и естетическо развитие - условно може да се раздели на главни два периода и един преходен.
  • Първи период - от 1845 г. до 1849 г. 
  • Втори период - от 1859 г. до края на живота му.

Първи период
         Дебютната книга на Достоевски е романът "Бедни хора". Характерно за този роман е това, че той е първият социално-психологически руски роман. Приет е радушно от критиката (Белински и неговите последователи).
          Всъщност дебютът на Достоевски е превод на една книга на Балзак (Балзак оказва влияние върху Достоевски до края на живота му).
          Достоевски пише също и разкази и повести като "Двойник" (1846г.), "Господин Прохарчин" (1846г.) и "Хазайка" (1847г.). Тази литература е съвременна, но не се вписва в социално-изобличителното начало; критиката е резервирана.
          1847-1848г. - Достоевски окончателно се дистанцира от кръга на Белински. Въведен е в обществото на Петрашèвски, в чийто дом всеки петък се обсъждат важни за Русия социални и литературни теми. Тайната полиция отдавна е следяла тези петъчни сбирки и в един момент арестува всички, включително и Достоевски. Вината на Достоевски е в това, че той прочита пред всички писмото на Белински до Гогол, а това е забранен документ. Достоевски е осъден на смърт, но по заповед на императора смъртта е заменена с каторга - без право да пише.

Преходен период (1854-1859)
           Възстановени са правата на Достоевски да пише и публикува свои произведения. В този преходен период той пише две повести - "Село Стефаничково и неговите обитатели" и "Сънят на чичото". В тези две повести Достоевски въвежда своята голяма тема, която ще разгърне в петте си романа - темата за нравствения, философския и религиозния крах на съвременния човек.

Втори период 
          В началото на 60-те години заедно с брат си - Михаил - издава две политически списания - "Време" и "Епоха". Тук излага своите възгледи за социалното устройство на Русия.
          В този период Достоевски пише петте романа:
Последният документ от Достоевски е реч по случай годишнина от смъртта на Пушкин. Там нарича Татяна главна героиня на "Евгений Онегин".

Вижте също

Няма коментари:

Публикуване на коментар