Loading

Кауза

Има едно огромно, но невидимо, винаги лично, но безлично престъпление, което бе извършено  и се извършва върху българите в последните десетилетия.
Това не е ликвидирането на индустрията – (лека, наред с тежката, печеливша, наред с губещата).


Не е мафиотската приватизация, не е унищожението на селското стопанство в една традиционно силна, дарена от природата и наследствено призната за водеща в ред аграрни отрасли, страна.
Това не е измамата, че всичко се прави в името на една пазарна икономика, оказала се рестриктивно планиране с безапелативни условия от върха към ниската периферия.
Престъплението не бе извършено от безскрупулни мафиоти, дебеловрати борчета, прислонени зад демократичните ценности мошеници, озверели от немотия цигани.
То не бе извършено нощем, нито зад гърба на държавната администрация, нито в тайни заговори на масони.
То не бе извършено внезапно и ефектът му не бе поразяващ, а бавен и принизяващ.
Това престъпление под формата на благодеяние бе извършвано от много грамотни, средно грамотни, а напоследък и от квалифицирано неграмотни хора.
Тия хора в началото казаха: ”Тежкò на народ, който има нужда от герои.
И се заеха да просветлят народа, заблуден, че Левски и Ботев са бащите на свободата му, а Батак  – символ на неговата Голгота.
С фанатизъм на джихадисти тия хора непрекъснато налитат да разрушават паметници, строени в името на България, сякаш менте-демокрацията е мярка за изкуството за всички времена.
За наше добро те  се нагърбиха да преработват историята, да ревизират езика с  азбуката, да ни очистят от митовете, да ни въведат… в цивилизацията.
Без пари, уж!
Поради великодушните си сърца!
Благодетелно!
Те не искаха да се променяме ние, защото „времето е в нас и ние сме във времето”, а да ни променят те:
правилните,
             знаещите,
                       най-интелигентните,
                                   осенените от новото Провидение.
При това единственото, което поискаха от нас е да  слушаме.
Не да чуваме, а да слушкаме!
И  бяхме  удостоени да чуем:
– че  Светите братя, които ни дадоха азбука,  не били създатели  на велика европейска цивилизация, а обикновени „византийски шпиони”.
– че Левски бил осъден законно като държавен престъпник, сякаш тиранията някога и някъде е била законна;
– че Ботев бил обикновен терорист, макар че от неговия терор е пострадала само гениалната му глава;
– че няма нищо свято пред свръхразума на удобството, утилитаризма и успеха.
И по този ред… за всичко, което почитахме.
Защо това?
– – –
Претекстът е, че сме обременени от митовете си, от историята, от езика си, който не е конвертируем, изобщо от миналото пред един открит, движещ се свят, в който трябва да се влеем и да бъдем синхронни на движението, свят на човешките права… сякаш не е изначално човешко право да знаеш кой си, какъв си, откъде идеш и къде искаш да стигнеш в общото, прогресивното и неизбежно движение към удобството, утилитаризма и успеха.
Претекстът е, че така се постигала висока мобилност, а в мобилността – свобода (номадска), висок стандарт (материален) и приспособимост (хамелеонска) към новите предизвикателства.
С една дума искат да направят от нас нови хора – те  назначените биоинженери.
 Инженери на човешката душа!
И затова…
Да си сменим чипа.
Да  се откажем от митовете си, от стереотипите, от архетипите, …от азбуката си, от историята…
Не! Чак от историята – не.
Историята да си остане, но…  преработена.
Няма диш-паръсъ. Има добросъседско гостуване.
Няма еничар-хакъ. Има деца в султански пансион с неограничени възможности за лично преуспяване.
Няма три синджира… Има избор на домашни помощнички.
А… черквичките, вкопани в земята?
За… по-топло… в студовете.
Въобще… от човещина.
И да не би, като си припомним страданията, да вземем да се усетим горди в различието си: „…и българин съм не заради твойта слава, а заради… ослепените бойци на Самуила.“
Най-съкровеното в нашата история – страданието!
Което ни е съхранило.
И да вземем да се възгордеем…
Не!
Не може!
Самочувствие – само поединично!
– – –
Кой дозира нашето самочувствие?
Кой бди така ревностно над него да не прегрее в самоувереност, да не узрее в достойнство, да не ни окрили в свобода?
Кой  не допуска да имаме гордост от това, че сме тук, на собствена земя, със собствена история и собствени ценности?
Кой и защо ни тика непрекъснато към ъгъла между въжетата, където трябва да се оправдаваме, да молим за милост, за историята си, за географията си и затова, че ни има?
И каква е целта?
Целта?…
– – –
Да забравиш, че не си сам, а с много и много сродни, чиито свободни воли ни правят народ, раждат моето и техните задължения към свободата на волите ни.
Да се почувстваш индивид, сякаш индивидът има някакво значение извън обществото, което го е създало, за да се крепят взаимно.
Известно е: позволилият да го унижат не може да иска уважение; той трябва да се оправдава.
Айн Ранд: „Убий преклонението, за да убиеш героя в човека.”
Убитият герой  – път към свободата на идиота.
– – –
Смазаха ни!
За четвърт век загубихме повече от два милиона души – четвърт от някогашния ни брой…
Бегълци – не емигранти!
Бегълци, обезверени, че тук може да се постигне нещо.
Посегнаха на душите ни – оплюха ги, осмяха ги с ненавист и високомерие.
Накараха ни да се мислим най-нещастният народ на земята.
Накараха ни да се самопрезираме, да се срамуваме от всичко свое…
Да свикваме и чакаме собственото си изчезване с безразличие и чувство на неизбежност.
Престъплението?…
Това е престъплението!
Най-мерзкото престъпление! Най-гадното, защото разбива заедността ни, атомизира ни! Защото се върши от свои, заслепени от алчност и омраза!
Раковите клетки на алчността и себеомразата!
Това престъпление е по-голямо от сринатата икономика, от  варварското разграбване, от унищоженото село, от похитената природа.
Държавата няма ресурси да защити духовните си устои – собствения си имунитет. В държавата останаха чиновниците – не държавниците!
И поради това  все по-необратимо, тя се превръща в територия.
И ние сме последната преграда – пред варварите- благодетели!
Кои ние?
Всеки от нас, който не е  те. Горепосочените!
Кауза!
__________________
Проф. дфн Симеон Янев - Български писател, есеист, теоретик, литературовед, преподавател по нова българска литература в СУ „Св. Климент Охридски“

24 ЛЮБИМИ ЦИТАТА ОТ “MAЙСТОРА И МАРГАРИТА“ НА МИХАИЛ БУЛГАКОВ

 • Гергана Лабова

На 10 март 1940 г. светът се сбогува с Михаил Булгаков. Великият майстор на словото остави след себе си безсмъртни произведения, които до ден днешен звучат актуално и ни карат да преосмисляме отношението си към хората и живота. Предлагаме ви да си припомним няколко вечни цитата от любимия ни роман "Майстора и Маргарита"...
1. Ние говорим с теб на различни езици, както винаги, но нещата, за които си говорим, не се променят от това.
2. Разберете, че езикът може да скрие истината, но очите - никога!
3. Ничия вяра не те вълнува, освен ако не е твоята собствена.
4. ...Никога и нищо не искайте! Никога и нищо, особено от тези, които са по-силни от вас. Сами ще ви го предложат и сами всичко ще ви дадат!
5. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен, това е неприятното!
6. Кой ви каза, че няма на света истинска, вярна, вечна любов? Да му отрежат езика за лъжа!
7. Любовта изскочи пред нас, както изскача изпод земята на някоя уличка убиец, и ни прониза и двамата едновременно. Така пронизва мълния, така пронизва финландска кама!
8. Тя носеше отвратителни, тревожни жълти цветя. Дявол ги знае как се казват, но, кой знае защо, те първи се появяват в Москва. Тези цветя много ярко се открояваха върху черното й пролетно манто. Тя носеше жълти цветя! Лош цвят. Тя сви от Тверская в една пряка и тогава се обърна. Знаете къде е Тверская, нали? По Тверская минаваха хиляди хора, но аз ви уверявам, че тя видя само мен и ме погледна не само тревожно, но дори някак болезнено. Порази ме не толкова нейната красота, колкото безкрайната, невиждана самотност в очите й! Подчиних се на жълтия знак и също свих в пресечката, тръгнах подире й. Вървяхме безмълвно по кривата скучна уличка, аз по единия тротоар, тя - по другия. Представете си, по уличката нямаше жива душа. Измъчвах се, защото ми се стори, че трябва да я заговоря, а се боях, че няма да произнеса нито дума и тя ще си отиде и никога вече няма да я видя. И представете си, изведнъж заговори тя:
- Харесват ли ви моите цветя?
Добре помня как прозвуча гласът й, доста нисък, но пресеклив, и колкото и да е глупаво, стори ми се, че ехото отекна в уличката и се блъсна в мръсната жълта стена. Аз бързо минах на нейния тротоар и докато я приближавах, отговорих:
- Не.
Тя ме погледна учудено, а аз изведнъж и съвсем неочаквано разбрах, че цял живот съм обичал именно тази жена!...
9. Този, който обича, трябва да споделя съдбата на този, когото обича.
10. Труден народ са тези жени!
11. Маргарита Николаевна не се нуждаеше от пари. Маргарита Николаевна можеше да си купи всичко, което си хареса. Сред познатите на мъжа й попадаха интересни хора. Маргарита Николаевна никога не се доближи до печката. Маргарита Николаевна не познаваше ужасите на съвместното съжителство.
– С една дума... тя е била щастлива?
– Нито за минута!
12. Моята драма е, че живея с този, когото не обичам, но да му разваля живота смятам за недостойно.
13. Човек без почуда вътре в себе си е безинтересен.
14. Вие съдите по външния вид? Никога не правете това. Можете да сгрешите, при това доста стабилно.
15. Няма зли хора, има само нещастни.
16. Нещастният човек е жесток и жлъчен. И всичко само заради това, че добрите хора го загрозяват.
17. Най-страшният гняв - гневът от безсилие.
18. Тухла без причина на никого и никога на главата няма да падне.
19. Премахнеш ли документите, премахваш и човека.
20. - Малодушието - един от най-страшните човешки пороци.
     - Не, осмелявам се да ви възразя. Малодушието е най-страшният човешки порок.
21. Никога и от нищо не се страхувайте. Това е неразумно.
22. Какво щеше да прави твоето добро, ако злото не съществуваше, и как би изглеждала земята, ако изчезнат сенките от нея?
23. Каквото и да си говорят песимистите, Земята все още е съвършено красива, а на лунна светлина е направо уникална.
24. Всичко накрая се оправя. Така е изграден светът.

21 неопровержимый факт о современной России

Россия противоречива во всем, свою нищету она называет богатством, свое рабство – свободой, ложь – правдой, сама в это верит и дико возмущается, когда все остальные в эту чушь верить отказываются.
Россия противоречива во всем, свою нищету она называет богатством, свое рабство – свободой, ложь – правдой, сама в это верит и дико возмущается, когда все остальные в эту чушь верить отказываются.
Ну да ладно, хотят верить в ложь – пусть верят, вот только нам не надо доказывать что черное это белое.
Но вот они почему-то этого не понимают и постоянно талдычат что дескать это мы все перевираем и все однозначно иначе, ну раз вы этого хотите, читайте правду о России, ту правду которой так стесняются «русские»:
1. При Путине богачи и олигархи стали жить еще лучше, а бедняки стали еще беднее
Именно так!
Во время правления Путина пропасть между богачами и нищими значительно выросла!
Количество россиян, живущих за чертой бедности, растет с каждым годом, средний класс как таковой исчез вовсе!
Оно и понятно, войны, оборонка, нано технологии европейские террористические организации надо откуда-то финансировать, и как не воспользоваться для этого деньгами, на которые можно построить поликлиники и школы, фабрики и дороги.
Прирост количества россиян, живущий за чертой бедности, в относительных величинах (по сравнению с предыдущим периодом):
2000 -  Путин приходит к власти:  + 15%
2004  - второй срок Путина: + 23%
2008  - передача власти Медведеву: + 13,5%
2012 - возвращение на престол Путина: +2%
2013 - начало войны с Украиной: +22%
2015 – сегодня: +40%
Даже в Индии, что в 2012 году за чертой бедности жили лишь 13,7% населения!
2. Население России сократится в ближайшее время почти на треть
Демографические тенденции в России показывают, что население страны сократится в ближайшее время почти на треть.
Как свидетельствует статистика в ближайшее время население России сократиться как минимум до 100 миллионов против нынешних 142 миллионов.
Чему способствуют:
 • низкий уровень жизни
 • низкий уровень рождаемости
 • высокий уровень смертности
 • огромное число абортов
 • практически первое место в мире по числу самоубийств
 • первое место по количеству наркоманов в мире
 • традиционная проблема «алкоголь»
Без малого Россия ежегодно теряет порядка миллиона жителей:
в 2005 году население России сократилось на 760 тысяч жителей
в 2006 убыль населения составила 520 тысяч человек
в 2007 -  470 тысяч.
в 2008 - население сократилось приблизительно на 1 160 000
в 2014  - население сократилось на 1 300 000
В 2015 году прогнозируют потери как минимум в 1 500 000 человек, чему немало способствует вынужденная эмиграция, а также одновременное участие в сразу нескольких вооруженных конфликтах.
3. В России у граждан нет ни политических ни гражданских прав
При Путине в России значительно ухудшилась ситуация с правами человека.
Только за последнее время, были убиты более 200+ журналистов, что почти в 10 раз больше чем при Ельцине  - 30 журналистов.
Путин с откровенным цинизмом расправляется со всеми противниками режима и смерть Бориса Немцова прямое тому доказательство.
Сама Россия фактически вернулась к своему тоталитарному прошлому.
И самое удивительное, что эту точку зрения разделяют лишь 3% россиян! Всем остальным кажется что в стране все как всегда в порядке!
4. Российская экономика это мыльный пузырь
Это истинная правда, экономика России это экономика бензоколонки хозяин которой, узурпировав власть, присваивает все ее доходы себе.
Вся экономика России базируется исключительно на продаже сырья, ничего другого страна не производит, и живет лишь только за счет продаж содержания своих недр.
Вы можете поспорить, заявив, что Россия, еще производит допотопные автоматы и танки, которые покупают только потому, что дешевле только бить врага палкой, но поверьте это больше похоже на продажу металлолома.
Политики вроде Путина, давно поняли что в России их никто не остановит поэтому можно с уверенностью сказать, что:
Благодаря Путину все перспективы, весь потенциал, все богатства России вылетят в трубу!
Особенно ярко это подчеркнул экономический кризис, страна оказалась на грани дефолта, и правительству России приходится идти на весьма рискованные шаги чтобы доказать всему миру что все в порядке.
А порядка то нет, 70% продуктов питания Россия всегда импортировала, агропромышленный комплекс, производство полностью разрушены, и на их восстановление России надо годы, которых у нее нет.
Но что еще хуже, у Путина заканчиваются деньги, поэтому после введения санкций Россия под видом введения ответных санкций отказалась от закупки нормальных продуктов питания, скрыв, что у нее просто нет валюты для оплаты поставок, и договорилась с рядом стран третьего мира о поставках продуктов питания в обмен на оружие!
Так в Россию в частности попало мясо крокодилов, которое и съедобным то нельзя назвать.
Экономика без кредитов невозможна, но никто их давать Путину не собирается.
Западные кредиторы, у которых брали в долг российские предприятия, ушли из страны, чему немало поспособствовали действия Путина, который после оккупации части Грузии в 2008 году, додумался оккупировать часть Украины, а именно Крым и часть Донбасса.
Помимо этого санкции, наложенные на Россию во всем мире никак не способствуют экономическому росту экономики бензоколонки.
5. Россия страна-агрессор, Россия – страна-оккупант
Россия со дня основания регулярно ведет войны на территории стран содружества.
Сначала она оккупировала часть Молдовы, Чечню, дважды Грузию, а теперь взялась за Украину.
Особенно нелепо выглядит сценарий войны с Грузией, согласно которому именно ВС Грузии напали на Россию, и она, обороняясь, случайно оккупировала Южную Осетию.
Сегодня горит Украина.
Тысячи танков и другой бронетехники армии России, десятки тысяч представителей элитных подразделений завязли на терриконах Донбасса, оккупирован и превращается в цитадель Крым.
Весь мир возмущен поведением России, а Путин при этом просто смеется в лицо мировым лидерам, цинично убивая единственно достойного оппозиционного политика России прямо в центре Москвы.
6. Российские либералы и правозащитники боятся выходить на улицу
Убийствами Новодворской и Немцова Путин открыто показал, что не позволит никому критиковать власть.
Кремль в лучших традициях НКВД, дал всем понять, что ни о какой свободе слова в стране и речи быть не может.
Не говоря уже об открытых выступлениях против власти.
Мало того, для борьбы с либералами, московским политтехнологами были созданы специальные легионы маргиналов, черносотенцев – фашистов, которые под видом с мировым империализмом, капитализмом, и еще не приведи чем с радостью набросятся на любого кто посмеет возмутиться режимом Кремлевской Хунты.
Быть либералом сейчас в России – просто опасно для жизни!
7. Россияне расисты, фашисты, шовинисты
Россияне не расисты и не нацисты, они намного хуже – они фашисты и шовинисты.
Вся их полемика насчет того что они дескать живут в многонациональном и многоконфессиональном государстве, ни что иное как нелепая чушь для таких же маргиналов как они сами.
В стране давно культивировался культ националистов, фашистов и шовинистов всех мастей, на базе Православной Церкви, которая уже 500 лет строит Империю по концепции Москва-Третий Рим.
Смысл культа Третьего Рима сводится к тому, что единственная богоизбранная нация это «русские», а все остальные враги, и предназначение «русских» их миссия, крестить весь мир в особое Московское Православие, или говоря точнее – поработить мир, а всех кто окажет сопротивление - истребить.
В России можно быть только «русским», а «русским» значит «православным» - все остальные другие религии, языки и культуры, должны быть забыты и уничтожены.
Все те, кто реально пытается возродить свою национальную культуру фактически подвергаются гонению, и это «по-русски» не является расизмом.
Вот такая вот ситуация, в много национальной России, где только «русские патриоты» имеют право называться патриотами, все остальные представители народов ценящие свою национальную культуру – это фашисты, сепаратисты, нацисты и жалости не достойны.
Что касается расизма то тут смешнее ситуации не придумаешь: большего числа обзывательств для представителей других национальностей, чем в «русском» языке нет ни в одном другом!
При этом «русских» даже искренне удивляет, почему: чурки, хачи, звери, бульбаши, обезьяны, хохлы, нигеры, возмущаются, когда их так называют, это ведь в их понимании мило и вовсе не пахнет расизмом.
А все почему, потому что извечный россейский шовинизм твердо вбил в голову представителям великой нации что они богоизбраны и им просто все можно, и им за это ничего не будет!
8. Россияне сексисты
По отношению к женщинам, «русские» всегда славились нежностью и заботой, о чем говорит традиционная «русская» пословица: «Бьет значит любит»!
А про отношение к сексуальным меньшинствам в России можно вообще не говорить, страна в которой гомосексуализм норма, яро от него открещивается, так как большинство «русских», уверены, что их гомосексуальный опыт это норма, но вот признание его это дичайшее нарушение.  
9. Россия существует в режиме Вечной Войны
Россия готова в любой момент «воссоединить» с собой любую соседнюю территорию, под предлогом воссоединения братских: народов, религий, племен, псевдо исторической справедливости.
Или по причине того что: Эти страны просто очень хотели стать частью России!!!
Например согласно последней трактовке Путин был вынужден «присоединить» Крым потому что этого хотели 90% россиян!
«Вы хотите жить? А 90% россиян этого не желают! Пиф-Паф! Вы мертвы, а Путин снова молодец»!
За 500 лет своей истории Россия уже не раз «воссоединила» с собой практически всех своих соседей: Финляндию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Грузию и многих других.
Кому-то удалось бежать, кто-то и сейчас находится в заложниках у Путина.
10. В России фактически бушует эпидемия СПИДа
В России огромное число ВИЧ-инфицированных, чему способствует ужасный уровень жизни, отсутствие финансирования медицины, массовое закрытие лечебных заведений и поликлиник, сокращение штата медперсонала.
А также огромное количество представителей групп риска: инъекционные наркоманы, проститутки, заключенные, гомосексуалисты.
Вы даже представить не можете сколько в России людей с криминальным прошлым, их как минимум втрое больше чем людей с дипломами о высшем образовании!
11. Россия страна-пенсионер
После распада СССР России досталась разрушенная экономика, и огромная армия пенсионеров, которая с каждым годом лишь увеличивалась.
Именно с этим фактором связана и крайне высокая смертность в стране.
О том в каком положении сейчас пенсионеры в стране говорить никому не надо, но что самое поразительное, но пенсионеров это устраивает и они готовы отдать свои жизни ради того чтобы Путин вернул СССР.
Именно эта безумная пассионарность пенсионеров-совков позволяет Путину и его клике без всякого стыда наживаться на нищих как материально так и морально людях.
12. В России возрождается рабство
Уровень социального неравенства в России позволяет утверждать, что в стране возрождается рабство.
Вполне трезвое утверждение.
Страну поглотила коррупция, и с приходом к власти Путина эти тенденции только усилились.
Российская экономика целиком и полностью поделена между группой лояльных Путину вассалов-олигархов.
В стране царит авторитарная монополия на зарабатывание денег, жить лучше других могут только представители силовых структур, или платящие им дань предприниматели.
А главным коррупционером в стране является сам Путин, потому как в конечном счете, большая часть налогов и поборов с граждан России достается именно ему.
По словам одного эксперта Путин создал в России модель цивилизованной коррупции, так как в его стране плохие парни в черных куртках - рэкетиры - это легальный административный ресурс: налоговики, полиция, фсб и другие, которые как опричники во времена Иоанна Грозного могут позволить себе сделать с любым предпринимателем все что их душа захочет, и им за это ничего не будет, если сумма отчислений Путину будет достаточной.
В России неоднократно проходят акции, напоминающие охоту на ведьм, когда надоевших или по мнению Путина «зажравшихся» олигархов «раскуркуливают», а их средства присваивают, под радостные возгласы беснующейся толпы.
13. Россия купила свободу чеченского народа
Кадыров фактически тот самый человек, который продал свободу и независимость своего народа Путину, за что получает немалые барыши, и сам самым жестоким образом подавляет чеченских борцов за независимость.
Пропаганда Кремля безусловно утверждает что это неправда, и что Чечня это фактически Россия и свою оккупацию они оправдывают тем, что:
«Поскольку Чечня находится внутри России большинство чеченцев хотят не независимости, а хотят быть колонией России».
14. В России никогда не было демократических выборов
Ельцин захватил власть в стране через военный путч, Путин сместил Ельцина, и узурпировав власть в стране больше никогда не отдаст ее никому, а что касается его бибабо Медведева, то это его старый друг, адвокат не давший Путину в начале 90-х уехать в Сибирь лес валить.
Сейчас Путин снова у власти, и можно с уверенностью сказать что теперь он не отдаст ее до смерти.
14. Путин продал Дальний Восток китайцам
Учитывая безвыходность ситуации Путин начал предлагать Китаю немыслимо выгодные условия, по сотрудничеству среди которых оговорен план «совместного покорения» Сибири, в связи с чем во все районы Сибири массово переселяют граждан Китая.
Только легально по данным ФМС в Сибирь переехало более 3 000 000 китайцев, и это не считая нелегалов!
Да пока на Дальнем Востоке России еще не было обнаружено ни одного китайского города-миллионера, но соотношение 3 миллиона на 5 миллионов «русских» не может не пугать.
Российская пропаганда вещает что Китая бояться нечего, дескать у Китая кишка тонка пойти на конфликт с Россией, из-за пресловутого российского военного превосходства и из-за того что у России есть ядерное оружие.
Достаточно спорное утверждение, если учесть тот факт что Китай тратит на вооружение раз в 10 больше России, население его 1,7 миллиарда, и насчет ядерных бомб, у них тоже есть что показать.
Ситуация сегодня просто катастрофическая для России, не исключено, что: скоро вся Сибирь отойдет Китаю!
15. Россия – страна аферист, страна-кидала
Россия не обладает технологиями по бурению и разведке полезных ископаемых, в связи, с чем всегда обращалась за помощью к западным специалистам, которых неизменно «кидала».
Что касается порядочности россиян то особенно смешной, выглядит история «газовых войн» с Украиной, идея которых всегда заключалось в том, что Украине инкриминировали несанкционированный «отбор» газа на своей территории, и тем самым срывали поставки энергоносителей своим Европейским партнерам, хотя в реальности проблемы поставок происходили лишь по вине России, которой было необходимо поставить Украину на место.
16. Россия придумала прецедент дискриминации русских в Украине
Российские СМИ уже утомили все европейские правозащитные организации своими обращениями касательно ужасающего положения русского меньшинства в Украине, дескать:
 • русским чинят административные препоны
 • русских дискриминируют
 • русским запрещают говорить по-русски
 • препятствуют трудоустройству
Как нелепо выглядят эти заявления в свете того что 80% прессы, и ТВ каналов в Украине вещает на русском!
А что касается дискриминации по языковому принципу, то за последнее время в России просто полностью исчезли национальные школы!
И это в многонациональном федеративном государстве!
17. Российская армия и ее вооружение безнадёжно устарели
Россия страна-агрессор, и вся ее военная доктрина состоит из одних наступательных операций, но разработаны они в прошлом веке и не подготовлены к современным условиям войны.
При этом де-факто Россия не умеет обороняться, и не в состоянии будет выдержать удар Китая или НАТО.
Почему?
Да так как почти все вооружение России наступательного характера: самолеты-истребители, тяжелые бомбардировщики, ракеты, оружие массового поражения, не способные сдержать наступающую армию противника.
У России полностью отсутствует система обороны, ее собственно говоря и не было.
То что в России называли обороной было лишь системой подавления бунтов в стране, и забор через который нельзя было убежать, т.е. в России всегда были готовы к подавлению «внутреннего врага», так как ее военачальники прекрасно осознавали, что никто на низ снаружи нападать не собирается!
Но и со своим допотопным вооружением, все на что способна Россия это на войну с Чечней, за поражение в которой ей приходится расплачиваться с предателем Чечни.
Или на войну с маленькой Грузией.
И даже война с Украиной доказывает, что военные доктрины, которыми пользуется Россия - безвозвратно устарели!
О чем свидетельствует огромное количество потерь личного состава армии России и военной техники.
18. Гражданское общество в России полностью уничтожено Путиным
Вся судебная система России находится «под колпаком» у Путина.
Все судьи, прокуроры, полицейские и иже с ними в своих решениях руководствуются исключительно указками сверху.
В стране полностью уничтожен институт неправительственных правозащитных организаций, которые обвинили в шпионаже и выдворили из страны.
20. Дни России сочтены
Мартовский отход Путина в тень показал, что России - той самой: мифической, сильной и непобедимой, которая является плодом воображения Путина - нет.
Есть бензоколонка, с хозяином вором, который решил, что если он может террором и насилием оказать такое же влияние на мир, как и на свою рабскую, изничтоженную, пассионарную родину.
21. Путин террорист
Путин самый обыкновенный террорист и в заложниках у него все население России.
За его время правления в России начали происходить столь кровавые теракты, что все его предшественники показались просто ангелами по сравнению с нимю
Вот список только наиболее резонансных случаев терроризма:
 1. 8 августа 2000 года. Взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве. Погибли 13 человек, 61 человек ранен.
 2. 6 октября в Невинномысске и Пятигорске, Ставопольский край прогремели 4 взрыва. 4 человека погибли, 20 ранены.
 3. 8 декабря 2000 года. Снова взрыв в Пятигорске, взорвались две машины. 4 человека убиты, более 40 ранены.
 4. 5 февраля 2001 года. Взрыв бомбы в московском метро, на станции «Белорусская-кольцевая», 20 человек ранены. По этому делу нет до сих пор подозреваемых!!!
 5. 24 марта 2001 года. Взрыв бомбы в Минеральных водах, Ставропольский край. Погиб 21 человек, более 110 ранены. В этот же день взрыв машины в Ессентуках, 22 раненых.
 6. 19 августа 2001 года. На центральном рынке в Астрахани произошёл взрыв. Погибли 8 человек, более 50 – ранены.
 7. 19 октября 2002 года. В Москве на ул. Покрышкина взорвана машина, 1 человек погиб, 20 ранены.
 8. 23-26 октября 2002 года. На Дубровке чеченскими боевиками захвачено здание театра «Норд-Ост». Погибли 120 человек, более 60 – ранены.
 9. 5 июля 2003 года. В Москве на рок-фестивале в Тушино две террористки-смертницы привели в действие бомбы. Погибли 16 человек, более 40 человек ранены.
 10. 25 августа 2003 года. В Краснодаре на трех остановках общественного транспорта произошли взрывы. Погибли 4 человека, 20 человек ранены.
 11. 3 сентября 2003 года в Ставропольском крае на перегоне Подкумок – Белый уголь был взорван пассажирский поезд. Погибли 7 человек, ранены 85 человек.
 12. 5 декабря 2003 года около станции Ессентуки взорвана электричка. Погибли 44 человека, ранены около 150 человек.
 13. 6 февраля 2004 года в Москве в метрополитене на перегоне Павелецкая – Автозаводская произошёл взрыв. Погибли 42 человека, 240 ранены.
 14. 24 августа 2004 года. Взрывы самолётов Ту-154 и Ту-134 в воздухе. Погибли 90 человек.
 15. 31 августа 2004 года самоподрыв смертницы в Москве у метро Рижская. Погибли 10 человек, ранены более 50 человек.
 16. 31 августа – 3 сентября 2004 года. Теракт в Беслане – захват ваххабитами школы. Погибли 334 человека, более 800 ранены.
 17. 27 ноября 2009 года. Снова взрыв поезда «Невский экспресс», 28 человек погибли, более 100 ранены.
 18. 29 марта 2010 года, два взрыва в московском метрополитене – на станциях «Лубянка» и на «Парке культуры». 41 человек погиб, более 80 ранено.
 19. 24 января 2011 года. Взрыв в зале ожидания в московском аэропорту «Домодедово». 37 человек погибли, более 140 ранено.
 20. 29 декабря 2013 года. Взрыв на вокзале в Волгограде. Погибли 18 человек, более 40 ранены.
Путин постоянно держит в страхе всю страну, так как от ужаса происходящего, россияне вместо того чтобы задуматься о том что за взрывами стоит их эффективный президент, наоборот начинают думать, что только он их и может защитить от мирового терроризма.
Помимо домашнего террора, у Путина и огромные планы на Запад и на Восток.
Для чего Путин приватизировал практически все до единой фашистские организации Европы, для чего собрал их недавно в Питере.
Коммунистические радикалы достались Путину и так, по наследству.
Также Путин активно поддерживает террористов ХАМАС, Исламского государства, а недавно и Хуситов в Йемене.
Путин всегда там где звучат взрывы, где страх, где боль, где массово гибнут люди.
А о его «гуманитарных» грузах несущих смерть даже рассказывать никому не надо.

Культ «простого» человека – великое наследие «совка»


Культ «простого» человека – великое наследие «совка»
В чем долговременные последствия советской власти? -В создании культа «простого» человека!
Кох Альфред 13 апреля
Я вот думаю: в чем долговременные последствия советской власти?
Ну, эмиграция, репрессии, геноцид - понятно: удар по генофонду.
Но если строго научно, то генетика утверждает, что мутации генов перекрывают достаточно быстро тот удар, который наносят эпидемии и войны.
И от самых тупых крестьян могут родится гении, а от профессоров напротив – идиоты!
А уж русская аристократия, об утрате которой сокрушаются некоторые граждане, дала миру дебилов и мудаков ничуть не меньше, чем купечество двадцать пятой гильдии...
Так в чем же тогда негатив от совка?
Массовые репрессии уже больше шестидесяти лет как канули в лету.
Новых, как пока считает большинство, не предвидится.
Рыночная экономика, какая-никакая - построена.
Свобода в части доступа к информации - практически полная особенно по сравнению с застоем. Отчего же мы никак не взовьемся ракетой в светлое будущее?
Отчего не удивим мир созидательным порывом невероятной мощи?
Съездил я в Японию, живу к Германии, обе страны к 1945 году лежали в руинах.
И обе дали миру по экономическому чуду: японское и немецкое.
А до этого был в Китае.
Там свободы меньше чем в нынешней России.
Там до сих пор коммунисты у власти.
Но даже той куцей свободы, которую дал им Дэн Сяо Пин, им хватило, чтобы на протяжении двадцати лет показывать двузначные темпы роста экономики: китайское экономическое чудо.
А еще есть Южная Корея - корейское чудо, Турция - турецкое чудо, Сингапур - сингапурское чудо, Чили - чилийское чудо, и т.д…
Отчего же у нас ничего подобного нет?
И вот к какому выводу я пришел.
Самое главное долговременное следствие совка - это презрение к учености и образованию!
В отличие от вышеперечисленных стран, у нас есть культ т.н. «простого человека».
Есть некий медианный гражданин.
Его можно описать примерно следующими чертами:
 1. По профессии он что-то среднее между рабочим на оборонном заводе и ментом-вохровцем. Бюджетник. А если даже и не бюджетник - то по-любому от бюджета зависит. Как, например, любой работник в автомобильной промышленности.
 2. У него есть двух- трехкомнатная квартира в панельном доме в спальном районе. Дача шесть соток, которая досталась от отца и подержанная иномарка или  какая нибудь «Лада».
 3. Семья. Жена и один ребенок. Жена - тоже бюджетница или продавщица в магазине.
 4. Бухает. Не сильно, но бухает. Раз-два в неделю - точно. Курит. Пачку в день. Спортом не занимается. Есть лишний вес.
 5. Книг не читает. Вообще. Никогда. Интернетом не пользуется. Только телевизор и только первые три канала. Все. Это весь его багаж знаний об окружающем мире. Еще разговоры в гараже с такими же как он «простыми» людьми.
 6. За границей никогда не был. Может от силы - один раз. В Турции или Египте. Не понравилось: обгорел на солнце, ибо не намазался: «Отстань я и без этого обойдусь», обожрался на шведском столе: непривычная пища - всю неделю несло, с горшка не слезал. Выпивка была дорогая, а привезенная с собой быстро кончилась. Поэтому не знал куда себя девать, мучился от скуки.
И вот этот персонаж объявляется идеалом к которому нужно стремится.
Его инстинкты - самые правильные!
Его взгляды на жизнь - единственно верные!
Его образ жизни - исключительно разумен и здоров!
Всякие умствования - они не то, чтобы запрещены, но на фоне этого сложившегося канона «простого человека» выглядят лишними, ненужными, нездоровыми и подозрительными излишествами если не извращениями.
Человек каждый день меняет сорочку – чистюля, презрительно так.
Прибирается возле мусоропровода – чистоплюй!
Ставит домофоны - вам надо вы и сдавайте деньги!
Ссут в подъездах и лифтах - мне плевать, если кому не нравится пусть сам и убирает!
Во всех демонстрирующих прогресс странах есть культ образования и учености.
У нас же это не культ знаний, а культ диплома, корочки, ксивы.
Везде - культ успешного, богатого, трудолюбивого гражданина.
У нас - «простого человека», дошедшего до всего «своим умом» и презирающего науку как таковую.
Если коротко, то общественный идеал гражданина в прогрессирующих странах - это идеал, находящийся в верхнем сегменте общества.
Пусть в этом много ханжества и глянцевой ретуши, но тем не менее этот идеал создает в обществе потенциал для прогресса: большинство начинает чувствовать свое отклонение (далеко не в лучшую сторону) от идеала и стремится как-то продвинутся ближе к тому, что считается общественной нормой.
А значит получить реальное образование, а не корочку.
А значит иметь у руках профессию.
А значит много работать и иметь эту самую «американскую мечту»: свой дом, счет в банке, машину, обеспеченную старость и т.д.
У нас же совок в своем заигрывании с «человеком труда» и т.н. «простым народом» перенес идеал в середину, если не вообще - вниз общества.
И вот этот образ жизни, который и так ведет большинство россиян и объявлен идеалом и нормой.
Человек сравнивает себя с каноном и не находит никаких отличий.
Значит, я живу правильно, говорит он сам себе, и ничего в моей жизни менять не надо!
Пусть те, кто не соответствует этому канону что-то меняют!
В такой ситуации нет места для личного прогресса, а значит нет места и для прогресса общества в целом.
Более того. У этой ситуации есть еще одно не менее губительное последствие: те, кто находится в верхнем сегменте испытывают дикий дискомфорт: их не считают «простым народом».
А поскольку при совке «народом» считался только «простой народ», то этих людей (назовем их условно - «элитой») «простой народ» не принимает «в народ».
Этот самый «простой народ» быстро привыкнув к своему положению некоего идеала, сам уже определяет правила, по которым он относит каких-то индивидов к народу, а каких-то - не относит...
И у образованной и динамичной части общества появляется какая-то странная репутация инородного элемента в теле народа.
А отсюда уже полшага до пятой колонны и агентов Госдепа.
Вот этот культ «простого народа», который достался нам от совка и который активно эксплуатирует нынешняя власть - он и является главным препятствием на пути прогресса.
Лично мне так кажется...
И в рамках сложившихся отношений между властью и народом не очень понятно как из этого порочного круга выбраться..