Loading

Лозунгот Уикипедия, свободната енциклопедия

Лозунгът или по-точно Политическият лозунг е един от основните инструменти на политическата пропаганда. Възниква тогава когато политическата ситуация се свежда до леснозапомняща се фраза или изречение. Неговата функция е да формулира кратко и ясно основните политически цели, стреми се да обедини емоционално хората за постигане на своята цел. Намирайки голямо отражение в средствата за масова информация отправя послания към обществото, целящи да стимулират действие и/или промяна в нагласите, без оглед на личните им интереси.
Целенасочени опити да се налагат политически лозунги като: „Сполука за България“, „Идва новото време!“, „Четвърта световна война“, „Войната срещу тероризма“ и др. могат да бъдат част от политическа кампания или PR-акция. Налагащия лозунга има нужда в началото от неговото подробно разясняване. В последвалия развой на политическия дискурс е възможно смисълът да се загуби.
Политическия лозунг се възприема краткосрочно или дългосрочно с определената ситуация. Политическият лозунг в различие от рекламния слоган, е политически призив в енергична, кратка и ясна за възприемане от адресата форма.
Лозунгът поради съдържателната си идеологическа обремененост и кратка форма се разглежда като афористична фраза.

История на политическата реклама 

Появата на лозунгите се свързва с бурните времена около Френската революция и "рухването" на абсолютизма.
Най-известния лозунг на Френската революция е:
Свобода, равенство, братство
Най-известния лозунг от историята е този от Комунистическия манифест на Карл Маркс и Фридрих Енгелс:
Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

Съветски лозунги (на руски) 

След Октомврийската революция "политическата реклама" изживява своеобразен "ренесанс". Всеки период от историята на Съветския съюз може да се охарактеризира и идентифицира по водещия си лозунг.
По времето на гражданската война в Русия водещ лозунг е:
Вся власть — Советам!
По времето на голямата чистка лозунга е:
Кадры решают всё
По времето на Втората световна война лозунгите са:
За Родину, за Сталина!
Всё для фронта, всё для победы!
Смерть фашистам-оккупантам!
, а след "осъждането" на култа към личността на Сталин по времето на Хрушчов лозунга е:
Заветам Ленина верны

Посткомунистически лозунги (анамнеза) 

След изчезването на Съветския съюз от политическата карта на света в посттоталитарното политическо пространство на бившия социалистически лагер остават съхранени рефлексите от близкото минало. Особено силно тези рефлекси се възпроизвеждат в страната пострадала най-много от комунистическия режим - Русия, където се "произвеждат" все още лозунги като:
План Путина — победа России!
и противния:
План Путина беда России

Хумор 

Поради кратката си фразеологична форма и неспособност да изразят съдържателните характеристики на идеологията която ги е породила, лозунгите твърде бързо се "изтъркват" превръщайки се в политически клишета. Това ги прави твърде често обект на хумористични задявки, като тази с водещия посткомунистически лозунг наСъюза на демократичните сили:
Времето е наше!
, който е обърнат подигравателно-хумористично на каламбур
Времето е ваше, но парите са наши!

Вижте също 

Няма коментари:

Публикуване на коментар