Loading

Какво е мем?

Мем(е) е „идея, поведение или стил, който се разпространява от човек на човек в дадена култура“.

Думата мем(е) (на английски: meme (/ˈmiːm/)) е изкована чрез скъсяване на древногръцката μίμημα, означаваща нещо, което се имитира. Въведена е от Ричард Докинс в книгата му "Себичният ген" (1976) при обсъждане на еволюционното естество на разпространението на идеи и културни явления. Миймовете се разпространяват в меметична среда, като прескачат от мозък в мозък чрез процес, който в най-широкия смисъл може да бъде наречен имитация. Според Ричард Докинс разпространението на миймовете е проява на Дарвиновата теория под друга форма. Меметата следва да се разглеждат като живи структури не само в метафоричен, но и в технически смисъл. Когато се “посади” меме в даден мозък, той буквално опаразитява този мозък, превръщайки го в носител на разпространението на мемето точно по начина, по който вирусът опаразитява генетичния апарат на клетката гостоприемник. През 1988 г. понятието меме влиза в официалния списък на думи, предвиждани за бъдещите издания на Оксфордския речник на английския език, а през 1997 г. е добавено в речника. Типични примери за миймове са хитовите мелодии, идеитекрилатите фрази, начинът на обличане, видовете грънчарство и строежът на арки. Хуан Делиус (специалист в областта на мозъка) публикува подробна картината на това, как би изглеждал невронният хардуер на мемето. Делиус подчертава ясното разграничаване между меметата от техните (“фенотипни”) въздействия. Той придава огромно значението на коадаптираните мемеови комплекси, в които меметата са подбирани заради взаимната им съвместимост.

От Уикипедия

Няма коментари:

Публикуване на коментар