Loading

Свобода на движение на стоки, услуги, капитали и хора

В Договора за европейската общност се съдържа правната уредба на свободното движение на стоки, която предвижда създаването на митнически съюз, който обхваща цялата търговия със стоки и включва забрана за мита върхуу вноса и износа между държавите членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Митническият съюз се изгражда посредством премахването на митата между държавите членки и създаването на обща митническа тарифа. Митата върху вноса и износа, които са в сила постепенно се премахват в съответствие с графика и етапите предвидени в Договора за европейската общност. Държавите членки са се договорили постепенно да въвеждат обща митническа тарифа от 1957 г. за развитието на международна търговия и посредством споразумения, които ще намалят митата в резултат на създаването на митнически съюз между тях. При осъществяването на задачите в това отношение Комисията се ръководи от необходимостта за развитие на търговията с трети страни, подобряването на условията на конкуренция, вземане на мерки, с които да се предотврати изкривяването на условията на конкуренция между държавите членки по отношение на готови изделия и др. Според Комисията свободното движение на стоки може да се постигне само като се премахнат мерките, които осигуряват търговията - не само митата и количествените ограничения, но и всички мерки с равностоен ефект, независими дали са насочени към вносни или местни стоки.