Loading

Структура на стандартния новинарски текст

Лийд - (от англ.ез. "водя"). Това е ударната сила на цялата новина. Отговаря на въпросите Кой, Какво, Къде и Кога.  Как и Защо са допълнителни въпроси, които не винаги присъстват. Лийдът трябва да звучи гръмко и зашеметяващо. Според Уолтър Фокс това трябва да става по честен начин. Какво е рационализиран лийд? Това е лийд от едно изречение. Той трябва да се пише така, че самостоятелно представен да изглежда като кратка информация.  Какво е климакс принцип? Това е поставянето на важността в началото и постепенно, в обърната пирамида, важността намалява. Това се постига чрез различни езикови средства.
Бекграунд - (основна информация). Съдържа допълваща и поясняваща информация. Тук може да има коментар от определен характер, може също да има и съпоставка между два коментара., но авторът на текста не трябва да си позволява да изразява свое мнение. Фактите се подреждат или по важност, или по хронологичен ред.
Стронг енд - (силният завършек). Дава отговор на въпроса "И какво от това?", или допълва изречението "Това означава, че...". Тук се повтаря основната информация от лийда и се прави някаква връзка.

Виж също: Структурни части на краткия текст


Източник: "Лекции по Подготовка и редактиране на текста", Силвия Коева

Няма коментари:

Публикуване на коментар