Търсене в този блог

Кой е Борислав Георгиев


Борислав Л. Георгиев
Роден22 юни 1958   (на 53 г.)
СофияБългария
ПрофесияЛингвист
Изследователски
полета
Социолингвистика,семиотика, аспекти на вербалната комуникация
Работил вИБЕ БАННБУ
Алма матерСУ

Доц. д-р Борислав Л. Георгиев (р. 1958) е български езиковедсемиотик и публицист, преподавател по съвременен български език в Нов български университет, където чете лекции по комуникативна граматика на българския език, езикова антропология, езикова прагматика, социолингвистика и семиотика на писмения текст.

Биография  

Син е на езиковедката проф. д-р Елена Георгиева и на учителя по литература Любомир Георгиев. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“през 1984, а от 1985 до 2005 работи в Секцията за съвременен български език на Института за български език при БАН. През 1993 защитава докторска дисертация на тема Норма и масмедии. Старши научен сътрудник към БАН e от 1999. Хабилитира се с монографиятаЗначение и употреба на глаголи и имена за описание на общуването. Член на управителния съвет на Българското семиотично дружество. В Нов български университет изгражда първата в България концепция за общообразователно студентско обучение по езикова култура.
В периода 1988 - 2007 г. води седмичната рубрика Езикова култура с Борислав Георгиев в рамките на предаването „12 плюс 3“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио. Съавтор на предаването „Езикова култура за всекиго“ по образователната телевизия ЕСЕТ. Ръководител на проектите „Homo Balkanicus – знаковост и културна идентичност“ и „Прототипи на стандартизирани тестови задачи по български език в средното образование“. Работи по проект, свързан с българските традиционни словесни действия, водени семинар „Езици на субкултурите“ по въпросите на словесната комуникация.

Библиография  

Има многобройни публикации в областта на граматикатаправописаправоговорасемантиката, прагматиката и антропологията на съвременния български език, както и в областта на тестологията.
Борислав Георгиев е един от съставителите на „Нов правописен речник на българския език“, „Речник на чуждите думи“.

Членство в международни научни организации  

  • EURALEX (European Association for Lexicography)
  • IASS (International Association of Semiotic Studies)
  • BASS (Balkan Association of Semiotic Studies)
  • IPrA (International Pragmatic Association)

Награди и отличия  

  • Награда за млади и перспективни учени „Проф. Любомир Андрейчин“ на Института за български език при Българската академия на науките за постижения в областта на българското езикознание (2000).
  • Специална награда за публицистика на вестник „Литературен форум“ по случай 150 години от рождението на Иван Вазов и Захари Стоянов за серия публикации в същия вестник (2000).

Източници  

Външни препратки  
Няма коментари:

Публикуване на коментар