Търсене в този блог

Притча за врага на свободата

Всички искаме свобода – на работното място, в личния си живот, в изборите си, във взаимоотношенията си... И докато очакваме някой друг да ни я даде, се случва така, че ние самите често си я отнемаме, поставяйки си въображаеми прегради. Вижте поуката от тази притча:

Голям керван преминавал през пустинята. Пътниците достигнали до оазис, в който решили да пренощуват. Но се оказало, че една скоба за завързване на камилите не достигала. А никой не искал да стои буден и да пази незавързаната камила.
Тогава единият от керванджиите отишъл при камилата, взел въжето и съвсем точно повторил всички движения, сякаш наистина завързал камилата за скобата. Тя си легнала и нощта преминала спокойно.
На сутринта отвързали камилите. Всички се приготвили за път, с изключение на въображаемо завързаната камила, която отказвала да помръдне. Най-накрая керванджията, който вечерта я „вързал“, се сетил какво да направи. Застанал до нея и развързал въображаемата скоба. Камилата веднага станала.

Същото е и при хората. Те всъщност са свободни, но повечето от тях се остават да бъдат обвързани от умствените си проблеми и привидно потискащи отговорности. Вие сте свободни, разберете! Това, което трябва да сторите, е да се освободите от въображаемите окови, с които сте вързани.


___
Източник: economy.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар