Търсене в този блог

Автархия
Автархията (от гръцки αὐτάρκεια, „самодостатъчност“) е икономическа система, при която търговските връзки с външния свят са силно ограничени или не съществуват. Такава политика е следвана от някои европейски държави през 17-18 век и от Япония до средата на 19 век. Правителството на Италия обявява страната за автаркия след наложеното през 1935 търговско ембарго, въпреки че търговията с Германия и други страни не отслабва. В наши дни най-автаркичната икономическа система е тази на Северна Корея, макар че и тя запазва известни търговски връзки с Китай и Япония. При империализма се използва за заграбване на чужди страни под предлог за създаване на особено "пространство". Осъществява се чрез високи мита, валутни и стокови ограничения и др.
(Източник: Уикипедия)


Напълно затворено национално стопанство, изключено от международната търговия. Въпреки че немалко държави са били привлечени от идеята за пълна икономическа независимост от останалата част на света като средство за намаляване на безработицата, изследването на всички останали резултати, произтичащи от автархията, е охладило техния ентусиазъм.

(Източник: Английско-български учебен речник по икономика, Доналд Ръдърфорд, ИК Прозорец, 1997, виж тук: http://econ.bg/Автархия-Autarchy-_l.d_i.329257.html )Няма коментари:

Публикуване на коментар