Търсене в този блог

Панархизъм

Всевластиепанархизъм или панархия е политическа философия акцентираща върху правото на индивида да се присъединява към и оттегля от каквато форма на управление пожелае, без да се налага да се премества от мястото където живее. Терминът панархия е въведен за първи път в употреба от белгийския икономист Пол Емил дю Пуи в едноименна статия публикувана през 1860.
Източник: Paul Emile de Puydt, Panarchy, http://www.panarchy.org/depuydt/1860.eng.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар