Търсене в този блог

КАКВО ОЗНАЧАВА „УНИВЕРСИТЕТ“?


Съществува мнение, че думата „университет“ означава място, където се учи „всичко“. Това (уж) значение е отразено и в думите, с които в някои славянски езици т.нар. „пуристи“ („чистачи на езика“) заместват думата „университет“. Хърватите например наричат университета sveučilište, явно - с идеята, че така „превеждат“ думата „университет“.
Това обаче е народно тълкуване на названието (народна етимология), която няма нищо общо с истината. Както е известно, университетите възникват в Западна Европа, но не - чрез усъвършенстване на манастирските училища! Те са създаване на съвършено нови институции на основата на професионалните организации. В България те са наричани през възраждането „еснафи“. Имало е например еснаф на кожарите, еснаф на казанджиите, еснаф на шивачите и т.н. За глава на всички еснафи се е смятал най-големият майстор на кожарския (табашкия) еснаф, който е бил преценяван като най-труден.
В света на средновековния латински език с думата universitatem (именителен падеж: universitas), са се означавали точно еснафите (гилдиите, корпорациите). В тях е имало чираци (не - ученици, а „студенти“), които са се обучавали за бакалаври. И днес думата „бакалавър“ (bachelor) в английския език има и значението „калфа“. И в нашите еснафи чиракът е ставал „калфа“ по определена процедура. Същинското овладяване на професията се е получавало с по-високо обучение, в резултат на което се е добивала степента „майстор“ (или „магистър“). В старите университети в Богословските факултети вместо степен „майстор“ (малко нелепа за свещеник) се е присъждала еквивалентна степен „доктор“. Поради авторитета на богословските факултети (смятани да по-висши), с времето степента „доктор“ се е оформила като по-висока от „магистър“.
И така, думата „университет“ в днешния академичен смисъл се е развила като съкращение от израза universitas magistrorum et scholarium - „общност от магистри и учени“. Университетът не е „всеучилище“ по идея, нито като (свръхважна) институция, възникнала в Европа като част от големите специфики на европейската култура и повлияла и на останалия свят.

Източник:

https://www.facebook.com/pages/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/274499016047324

Няма коментари:

Публикуване на коментар