Търсене в този блог

Списък на загинали никополци под знамената на България (1915-1918, 1944-1945)

Източник: фейсбук профил на Ibrahim Karahasan-Chynar

През I-вата Световна война гр. Никопол (Плевенско) дава общо 70 загинали по бойните полета на Българската армия, от които 49 души са етнически турци. Ето кои са те: 

1. Мехмед Алиев Кафеджи - 33 год.
2. Бейлюл Ибр. Рюстемов - 25 год.
3. Ахмед Сали Зехиров - 26 год.
4. Ибрям Абд. Кокор Дервиш - 21 г.
5. Юсеин Ахмедов Беленски - 25 год.
6. Хасан Дервиш Кьор Амеф - 27 год.

7. Акман Юсеин Акбуюк - 23 год.
8. Исмаил С. Бабекчи - 25 год.
9. Абдула Дели Ахмедов - 26 год.
10.Али Асан Гавазов - 21 год.
11.Кадир Абдур Булгаран - 24 год.
12.Абдула Гани Касиолу - 22 год.
13.Али Юмеров Юруков - 27 год.
14.Осман Алиев Кочев - 25 год.
15.Кара Сали Сали - 26 год.
16.Алиш Акман Еминов - 39 год.
17.Емин Ахмедов Шакиров - 25 год.
18.Ибрям Кара Ахмедов - 20 год.
19.Хасан Бекир Дели Мехмед - 32 год.
20.Юсеин Аслан Такатука - 37 год.
21.Реджеб Мехмед - 37 год.
22.Мехмед Еан Кафеджи - 22 год.
23.Исмаил Мехмедов Ферсизов - 22 год.
24.Ахмед Юсеинов Кючуков - 28 год.
25.Ахмед Мехмедов Карамехмедов - 23 год.
26.Изет Чакър Исмаилов - 33 год.
27.Мехмед Юсеин Гуртев - 23 год.
28.Фета Ахмедов Караман - 27 год.
29.Акъ Асанов Абдинов - 24 год.
30.Шариф Али Кула Мемед - 26 год.
31.Хасан (неизв. фамилия) - 22 год.
32.Ахмед Расим Караалъ - 32 год.
33.Ахмед (неизв. фамилия) - 22 год.
34.Мехмед Мехм. Джибинлъ - 22 год.
35.Ибрам Мехм. Махмудов - 24 год.
36.Абди Мехм. Исмаилов - 20 год.
37.Мехмед Ата Неджиб - 24 год.
38.Якуб С. Мюминов - 12 дек. 1916 г.
39.Ибраим Рустемов Белим - 10 окт. 1916 г.
40.Ахмед Сали Заир - 19 септ. 1916 г.
41.Кадир Абдураман Бумов - 26 септ. 1916 г.
42.Асан Алиев Кула Мехмедов - 17 окт. 1916 г.
43.Асан Дервишев Кара Ахмед - 14 окт. 1916 г.
44.Сали Мехмедов Салиев - 23 април 1917 г.
45.Вейсел Ахмедов Вейселов - 18 септ. 1918 г.
46.Сали Ахмедов Заиров - 19 септ. 1916 г.
47.Мелид Меджибов - 24 април 1917 г.
48.Ахмед Неджепов Абдулов - 25 април 1917 г.
49.Асан Юсуф Кирли - набор 1916 г., умира на 18 март 1945 г. в Драва, Унгария.


Тези хора загиват за националното обединение на България по бойните полета при Дойран, Каймакчалан, Куманово, Кота, Маргара и Унгария!

Те нямат изграден паметник...

В детските си години учих и дружах с техните внуци.

Българио, за тебе те умряха!

Няма коментари:

Публикуване на коментар