Директен маркетинг

Директният маркетинг предоставя редица начини за популяризиране на вашите продукти и услуги. Прочетете нашите съвети за провеждане на директни маркетингови кампании. 

Използване на директен маркетинг

Директният маркетинг е форма на реклама, която конкретно е насочена към човек или компания за генериране на нов бизнес, повишаване на профила на организация или продукт или извършване на продажба. Директната поща, телемаркетингът и маркетингът по имейл са всички популярни видове директен маркетинг.

Директният маркетинг търгува с най-голямото от всички предимства на продажбите - възможността да общувате директно с клиента си, за да изградите лични отношения. Тя ви позволява да достигнете до вашата целева аудитория с директни съобщения, без да използвате традиционни, скъпи методи за реклама като телевизия, вестници и радио реклама.

Тъй като те ви довеждат до пряк, нежелаен контакт с вашия клиент, кампаниите за директен маркетинг се уреждат от важни разпоредби за поверителност. Ако обмисляте кампания за директен маркетинг, трябва да сте наясно с тези разпоредби и да ги спазвате по всяко време.

Това ръководство обяснява различни видове директен маркетинг и предоставя информация за това как да се възползвате максимално от кампанията си за директен маркетинг.


Предимства на директния маркетинг

Добрите кампании за директен маркетинг се фокусират върху популяризирането на конкретен продукт или услуга и призовават вашите клиенти да действат - за да получат допълнителна информация, да регистрират интереса си, да посетят уебсайта ви, да направят резервация или покупка.

Директният маркетинг ви дава възможност да популяризирате вашите продукти и услуги директно до клиентите, които имат най-голяма нужда от тях. Добрата кампания за директен маркетинг ще:

 • да ви помогне да изградите отношения с нови клиенти
 • тествайте привлекателността на вашия продукт или услуга
 • да ви кажа кои маркетингови подходи достигат до вашия целеви пазар
 • предоставят на клиентите убедително съдържание, което могат да споделят с потенциални клиенти
 • увеличаване на продажбите.

Кампаниите за директен маркетинг обаче изискват внимателно планиране и ясно разбиране на отговорната практика на директен маркетинг. Осъзнаването на предимствата и предизвикателствата на директния маркетинг ще ви помогне да използвате директно маркетинга ефективно.

Оползотворяване на максимума от директния маркетинг

Добре планираната кампания за директен маркетинг може да ви отведе директно до вашите идеални клиенти. Идентифицирането на предимствата на директния маркетинг ще ви помогне да останете фокусирани върху това да извлечете максимума от кампанията си за директен маркетинг.

Насочете се към идеалните си клиенти

Използването на директен маркетинг ви позволява да насочвате към конкретни групи клиенти с персонализирани съобщения. Като отделите време за проучване и идентифициране на клиентите, за които е най-вероятно да се нуждаят или искат вашите продукти и услуги, можете да насочите своите маркетингови усилия там, където те имат най-голям шанс да постигнат резултати.

Добре насочената кампания за директен маркетинг също ще ви осигури точно разбиране за това как вашите клиенти реагират на вашите предложения за продукти и услуги.

Пазар с бюджет

Директният маркетинг, насочен към конкретна аудитория, може да ви помогне да поставите реалистични цели за продажби и да подобрите резултатите от продажбите при строг маркетингов бюджет. Фирмите могат да провеждат ефективни и целенасочени кампании за директен маркетинг с малка част от цената на излъчваната реклама.

Увеличете продажбите на настоящи и отпаднали клиенти

Повечето клиенти приветстват контакт от познати бизнесмени, които полагат усилия да разберат своите нужди и да изградят лични отношения. Можете да увеличите продажбите на съществуващите си клиенти, като поддържате надеждни клиентски записи и избирате прости, добре планирани промоционални тактики.

Можете също да използвате тактики за директен маркетинг, за да възстановите отношенията с клиенти, които не са се върнали във вашия бизнес от известно време. Приближаването на отпаднали клиенти е възможност за възобновяване на продажбите, поддържане на точната документация на клиентите и разберете защо клиентите продължават напред.

Подобрете лоялността на клиентите

Директният маркетинг ви помага да изградите преки взаимоотношения с клиентите си. Можете да персонализирате промоции, писма и предложения, за да създадете незабавна връзка с вашия клиент и да увеличите личната им връзка с вашия бизнес.

Много бизнеси комбинират стратегии за директен маркетинг и лоялност на клиентите, за да поддържат и изграждат взаимоотношения с клиентите (например чрез изпращане на картички за рожден ден, оферти за отстъпки, покани за предстоящи продажби).

Създайте нов бизнес

Когато използвате директен маркетинг, можете да комуникирате директно с избрания от вас целеви пазар и това трябва да ви осигури по-добра степен на успех на продажбите, отколкото комуникацията с масовия пазар, много от които може да не се интересуват от вашите продукти и услуги.

Ако използвате ефективни техники за намиране и намиране на нови клиенти , можете да генерирате нови клиентски перспективи и да увеличите продажбите си до нови клиенти.

Директният маркетинг ви позволява да се адаптирате и да отговорите на нуждите на вашия пазар и вашия бизнес. Можете да постигнете бързи и гъвкави резултати от продажбите, използвайки директен маркетинг. Например можете да използвате кампания за директен маркетинг, за да:

 • стимулират продажбите на определен продукт
 • изчерпване на спрените запаси
 • поднови остарелите данни за продажбите
 • увеличаване на контактите с клиенти
 • пряко проследяване на промоция.

От уста на уста е най-мощната форма на маркетинг. Ефективната маркетингова кампания ще осигури на клиентите обезпечение за вашия бизнес, което те лесно могат да споделят със своите приятели, колеги и семейство. Това може да генерира нови потенциални клиенти за вашия бизнес.

Тествайте и измервайте своите продукти и ефективност на продажбите

Директните подходи осигуряват директна обратна връзка. Директният маркетинг също е чудесен начин да прецените апетита на клиентите си към вашите продукти и да изпробвате нови продукти или услуги.

Директният маркетинг също ви позволява да тествате нови пазари, да преглеждате резултатите от продажбите, да измервате ефективността на своите тактики за продажби и реклама и лесно да правите корекции в кампанията си. Всеки път, когато провеждате кампания за директен маркетинг, трябва да наблюдавате и преглеждате резултатите, като използвате тази информация, за да подобрите успеха на следващата си кампания.

Например, ако изпратите на 100 клиенти каталог с ваучер за отстъпка на задната страница и 20 клиента въведат това във вашия бизнес, за да го използват, кампанията е имала процент на отговор 20%. Чрез разработване на разходите за създаване и изпращане на пощенския каталог, както и печалбата, която сте реализирали от всеки клиент, който е отговорил, можете да оцените успеха на вашата директна маркетингова кампания.

Също така помислете ...


Съвети за управление на предизвикателствата за директен маркетинг

Кампаниите за директен маркетинг изискват внимателно планиране и анализ. Въпреки че директният маркетинг може да бъде мощен инструмент за разрастване на вашия бизнес, той трябва да бъде правилно обмислен и подкрепен с добра информация и признати маркетингови принципи и практики. Помислете за тези съвети за управление на предизвикателствата за директен маркетинг.

Съвети за избягване на клопки за директен маркетинг

Не обиждайте клиентите

Лошо планираните или доставени тактики за директен маркетинг могат да обидят потенциалните клиенти. Определете клиентите, за които смятате, че е вероятно да се интересуват от вашия продукт или услуга. Изградете база данни на потенциални клиенти и работете чрез вашите контакти.

Приближаването на хора, които не се интересуват от вашите продукти или услуги, може да предизвика разочарование и да създаде негативно възприятие за вашия бизнес. По същия начин инвазивната и прекалено упорита комуникационна тактика също може да навреди на вашата репутация.

Разберете законите и етиката на маркетинга

Практиките за директен маркетинг се уреждат от кодекса на Австралийската асоциация за директен маркетинг и насоките за най-добри практики . Отделете време, за да научите за отговорния директен маркетинг и да разберете задълженията си за директен маркетинг (напр. Не трябва да се свързвате с лица, които официално са поискали да не получават директен маркетинг).

Ако разбирате законите, свързани с непоисканата поща и телемаркетинга, можете да избегнете нарушение на нормативната уредба, което би нанесло сериозни санкции за вашия бизнес.

Бъдете организирани

Ефективните кампании за директен маркетинг са добре организирани, целенасочени и професионални. Вашите подходи за директен маркетинг често са първата ви среща с вашите клиенти. Първите впечатления се броят. Планирайте и скриптирайте внимателно своите подходи към клиентите. Ако правите объркващи, лошо насочени или лошо доставени оферти, можете да загубите продажби, възможности, доверие и доверие.

Избягвайте отпадъците

Устойчивите практики на директен маркетинг рефлектират добре върху вашия бизнес. Много от днешните успешни кампании за директен маркетинг разчитат далеч по-малко на хартия и повече на електронна доставка. Когато избирате тактиката си за директен маркетинг, вземете предвид последиците за околната среда. Прегледайте вашите пазарни проучвания и анализирайте дали целевият ви пазар реагира по-добре на печатна или електронна комуникация.

Също така помислете ...

Видове директен маркетинг

Директна поща

Директната поща е публикувана поща, която рекламира вашия бизнес и неговите продукти и услуги. Има няколко различни вида директна поща (например каталози, пощенски картички, пощенски пликове). Кампаниите с директна поща обикновено се изпращат до всички пощенски клиенти в даден район или до всички клиенти в маркетингов списък. Научете повече за директната поща .

Телемаркетинг

Телемаркетингът включва контакт с потенциални клиенти по телефона за продажба на продукти или услуги. Той е в състояние да генерира нови клиентски перспективи в големи обеми и също така е полезен инструмент за проследяване на кампаниите за директен маркетинг. Успешният телемаркетинг обаче включва планиране и използване на точни и добре проучени клиентски данни, за да се съчетаят клиентските профили с продуктовите профили. Научете за телемаркетинга .

Имейл маркетинг

Имейл маркетингът е прост, рентабилен и измерим начин за достигане до вашите клиенти. Той може да включва електронни бюлетини, промоционални имейли за генериране на нови потенциални клиенти или оферти за съществуващи клиенти или реклами, които могат да се появяват в имейлите на други фирми. Научете повече за имейл маркетинга .

Текстов (SMS) маркетинг

Текстовите съобщения позволяват на предприятията да достигат до отделни клиенти и да изпращат съобщения до големи групи хора на ниска цена. Можете да използвате съобщения с услуга за къси съобщения (SMS), за да изпращате на клиентите предупреждения за продажби, връзки към актуализации на уебсайтове, напомняния за срещи или доставка или персонализирани съобщения. Научете повече за текстовия (SMS) маркетинг .

Маркетинг на брошури с използване на капки за пощенски кутии и раздаване

Разпространението на добре проектирани листовки или флаери чрез пощенски кутии и материали може да работи добре за местния бизнес, чиито продукти или услуги се харесват на широка аудитория. Това е прост, евтин и ефективен начин за достигане до клиенти, въпреки че е по-малко целенасочена форма на директен маркетинг. Научете повече за маркетинга на брошури, използвайки капки за пощенски кутии и раздаване .

Маркетинг в социалните медии

Социалните медии могат да се използват ефективно като маркетингов инструмент за бизнеса, тъй като ви дават възможност да взаимодействате директно с клиентите си и редовно да споделяте информация за съответния продукт или услуга. Платформите за социални медии също много улесняват вашите клиенти да споделят съдържанието ви с цялата им мрежа, увеличавайки експоненциално вашия обхват. Помислете за разработването на профил за вашия бизнес, който ви позволява да популяризирате вашите продукти и услуги, като същевременно насърчавате клиентите да предоставят обратна връзка, като оставят коментари. Научете за маркетинга в социалните медии .

Директна продажба

Директните продажби са ефективен начин за развиване на гъвкав, евтин бизнес. Директните продажби включват независим продавач, който продава продукти или услуги директно на клиентите, често в дома или на работното място на клиента. Традиционните методи за директни продажби включват продажби от врата до врата, парти планове и мрежов маркетинг. Научете повече за директните продажби .

Също така помислете ...

Директна поща

Директната поща е една от най-често срещаните и признати форми на директен маркетинг. Това е публикувана поща, която рекламира вашия бизнес и неговите продукти и услуги. Кампаниите с директна поща обикновено се организират географски и се изпращат до всички пощенски клиенти в даден район или до всички клиенти в списъка.

Кампаниите с директна поща насърчават добри проценти на реакция на клиентите, като прецизно приспособяват съобщенията към аудиторията и позволяват на потенциалните клиенти да прочетат вашата реклама, без да се разсейват от конкурентната реклама.

Видове директна поща

Най-често срещаните видове директна поща включват:

 • каталози - обвързани, многостранични промоции на продукти
 • самокореспонденти - създадени от едноотпечатан лист, който е бил сгънат
 • пощенски пликове - с вложки вътре в плика
 • пощенски картички - с вашето промоционално съобщение от едната страна и адреса на клиента от другата
 • снап мейлъри - гънки и уплътнения с натиск
 • габарити по пощата - например малка кутия
 • интелигентни документи - отпечатани с персонализирана информация от база данни.

Съвети за директна поща

Надеждният, точно дефиниран пощенски списък и качествената реклама по пощата ще подобрят процента на отговор на вашата директна поща. Изберете списък с директна поща, който отговаря на вашите целеви клиенти. Можете да закупите списъци с адреси в пощенските кодове, до които искате да изпратите директна поща, или списъци с клиенти, които са се включили да получават оферти от трети страни. Научете за услугите за директна поща на Australia Post .

Не изрязвайте ъглите на дизайна . Ако е възможно, ангажирайте професионален дизайнер и ги информирайте, за да проектират вашите материали за директна поща за въздействие и за вашата конкретна целева аудитория. Поддържайте съобщенията си остри и кратки с помощта на професионален копирайтър.

Промоционалните стимули като отстъпки подобряват процента на отговор, но се уверете, че разполагате с бюджета за изпълнение на вашите оферти.

Проследяване с втора директна поща или друга тактика за директен маркетинг, ако бюджетът ви позволява, връщайки вниманието на клиентите си към вашите продукти и услуги.

Знайте своите отговорности . Преди да предприемете какъвто и да е пряк маркетинг, трябва да разберете законодателството за събиране и съхраняване на лична информация. Кампаниите с директна поща често са отговорни за съхраняването на информационни записи, които са защитени от разпоредбите за правата на поверителност .

В австралийски принципите за поверителност (APP) и на интернет страницата на неприкосновеност на личния живот на правителството австралийски обясняват как бизнесът трябва да събират, използват, сигурно и оповестява информация за физически лица.

Също така помислете ...

Телемаркетинг

Телемаркетингът включва контакт с клиенти по телефона, за да се предлагат продукти или услуги. Успешната кампания за телемаркетинг превръща контактите в нови клиентски перспективи. Фирмите, които провеждат кампании за телемаркетинг, или използват собствения си персонал по продажбите, или възлагат на специализиран кол център.

Телемаркетингът е личен и интерактивен и може да генерира нови клиентски перспективи в големи обеми. Тъй като обаче много бизнеси използват телемаркетинг, толерантността и реакцията на хората към кампаниите за телемаркетинг намаляват. Трябва да подхождате към кампаниите за телемаркетинг с ясна мисъл и предпазливост.

Успешните кампании за телемаркетинг обикновено са силно насочени, разчитайки на точни и добре дефинирани клиентски данни, които съответстват на клиентските профили на продуктовите профили.

Видове телемаркетинг

Видовете телемаркетинг включват:

 • студен разговор - извикване на някого за първи път и без негово разрешение да генерира нов потенциален клиент
 • топло обаждане - студен разговор, който използва „топли“ комуникационни техники, предназначени да създадат връзка, или обаждане, отправено към последващи действия при първоначално положителен отговор
 • последващи действия - обаждания, предназначени да превърнат потенциалния клиент в потенциален клиент, да подновят контакта с отпаднал клиент, да благодарят на клиента за подкрепата или да проверят удовлетвореността на клиента
 • обаждания за набиране на средства - контакт, осъществен единствено с цел търсене на благотворителни дарения
 • пазарни проучвания - призиви към лица, направени според клиентски или демографски сегменти, за събиране на информация за проучвания
 • почистване на базата данни - обаждания за актуализиране на клиентските записи или установяване на нивото на постоянен интерес на клиента към вашите продукти или услуги.

Съвети за телемаркетинг

Целевите кампании за телемаркетинг могат да постигнат добри резултати. Планирайте кампания за телемаркетинг, която ви позволява да:

 • установете контакт с хора, които вече са потенциални клиенти или които точно отговарят на вашия клиентски профил
 • установете контакт за целите на представянето и изграждането на точна база данни на съответните клиенти
 • поддържайте връзка със съществуващи или пропуснали клиенти
 • задайте срещи или предоставете информация
 • последващи действия с директна пощенска кампания.

Закупете надежден списък за директен маркетинг, който е подходящ за вашия идеален клиент.

Съсредоточете се върху бизнес пазарите . Хората предпочитат да получават телемаркетингови обаждания по време на работа, отколкото да ги получават у дома.

Насочете се само към установяване на връзка с човека, на когото се обаждате: ако се съсредоточите върху търсенето, а не върху продажбите, по-вероятно е да получите разговор и перспектива, а не затваряне. Тогава студеният разговор ви помага да генерирате предимство, като изградите доверие и развиете нова връзка.

 • Използвайте топъл тон на гласа и направете коментар или задайте въпрос, предназначен да се идентифицира с човека (напр. „Вашият ден ли е толкова зает като моя?“).
 • Задайте няколко въпроса, за да определите дали потенциалният клиент и вашият бизнес са подходящи. Не се фокусирайте върху извършването на продажба тогава и там.
 • Опитайте се да разберете колкото е възможно повече за възможния клиент, преди да се обадите.
 • Използвайте вашите квалификационни въпроси (напр. Да попитате човека дали е в определена възрастова група или демографска група или има нужда от вашите продукти или услуги).
 • Благодарим на водача за отделеното време.
 • Прекратете обаждането веднага щом сте задали своите квалификационни въпроси, ако установите, че възможният клиент не е перспектива.

Спазвайте регистъра „Не се обаждайте“ . Австралийският орган за комуникации и медии (ACMA) управлява регистър „Не се обаждай“, за да предложи на потребителите избор да се откажат от получаването на обаждания и факсове, направени от списъци с обаждания за телемаркетинг. Номер може да бъде регистриран, ако се използва или поддържа:

 • предимно за лични цели
 • изключително за предаване и / или получаване на факсове
 • изключително за използване от държавен орган.

Обажданията за телемаркетинг, които нарушават списъка „Не обаждай се“, могат да бъдат санкционирани съгласно Закона за незабравянето от 2006 г. (Cwlth) . Благотворителните организации, религиозните институции и държавните агенции са освободени.

Също така помислете ...

Имейл маркетинг

Имейл маркетингът е ефективен и измерим начин за достигане до вашите контакти или съществуващи клиенти. По-евтин от всеки друг метод за директен маркетинг, имейл маркетингът ви позволява да приспособите вашите съобщения към различни видове клиенти, да изградите взаимоотношения с клиентите и да стимулирате директни продажби.

Повечето от клиентите ви вероятно проверяват ежедневно имейлите си. Следователно електронната поща може да бъде мощен маркетингов инструмент за вашия бизнес. Имейл маркетингът трябва да се използва отговорно и е изключително важно да получите съгласието на клиентите си, преди да изпращате имейли.

Видове имейл маркетинг

Тактиките за имейл маркетинг включват:

 • електронни бюлетини , бизнес актуализации или продуктови бюлетини
 • промоционални имейли за генериране на нови възможни клиенти или оферти за редовни клиенти
 • реклами, които се показват в имейлите на други фирми.

Съвети за имейл маркетинг

Съсредоточете се върху перспективите, които знаете, че се интересуват от вашите продукти или услуги. Насочете се към контакти или потенциални групи клиенти, които ще имат пряка нужда от вашите продукти.

Поддържайте база данни, за да ви помогне да записвате информация за потенциални и съществуващи клиенти. Използвайте информацията, която събирате за тях (напр. Техните навици за купуване, изисквания за работа, нужди от спорт или отдих), за да приспособите по-конкретни съобщения.

Започнете имейл бюлетин, за да поддържате връзка с вашите клиенти и потенциални клиенти. Добре съставените имейл бюлетини са надежден, убедителен начин за изграждане на репутацията на вашия бизнес. Дръжте го интересно, кратко и подходящо за вашите конкретни читатели.

Поддържайте рекламата си остра . Читателите на имейли сканират за думи и снимки и бързо решават дали се интересуват от това, което имате да кажете. Не губете думи в рекламата си по имейл. Впечатляващ образ с ангажираща оферта е най-добрият ви опит да привлечете вниманието им, да генерирате нова перспектива или да направите продажба.

Проследявайте процента на отговор на клиентите си . Водете записи за отговорите, които получавате от получателите. Помислете дали хората, които ви отговарят, имат нещо общо или изразяват подобен интерес към определен продукт. Тази информация ще ви помогне по-добре да насочите бъдещия си маркетинг.

Не спам . Съгласно Закона за спама от 2003 г. (Cwlth) е незаконно изпращането на нежелани търговски електронни съобщения. За да се съобразите с акта, всеки търговски имейл (или телефонно съобщение), който изпращате, трябва да отговаря на следните условия:

 • съгласие - получателят трябва или изрично да е дал съгласие за получаване на вашите съобщения, или да е съществуващ клиент или физическо лице, което има някакви съществуващи отношения с вашия бизнес
 • идентифицирайте - съобщението трябва точно да идентифицира вашия бизнес
 • отписване - съобщението трябва да съдържа функционално средство за „отписване“, за да позволи на получателя да се откаже от получаването на допълнителни съобщения. Трябва да уважите исканията за отписване в рамките на 5 работни дни.

Според правилата, уреждащи съгласието, нямате право да изпращате нито едно непоискано електронно съобщение. Включването на съоръжение за отписване не премахва това ограничение - дори ако действате незабавно по заявки за отписване. Възможно е обаче да закупите списък с контакти, съответстващи на целевия ви профил, от друга организация, ако тези контакти са се съгласили да получават съобщения от трети страни.

Австралийският орган за комуникации и медии (ACMA) предоставя повече информация за спама и как се третира според австралийското законодателство от гледна точка на потребителя.

Също така помислете ...

Текстов (SMS) маркетинг

Текстовите съобщения (известни също като услуга за кратки съобщения или SMS) са евтина, лична и незабавна форма на комуникация. Той позволява на бизнеса да достига до отделни клиенти с чувствителни към времето оферти и да изпраща съобщения до големи групи хора на ниска цена.

Повечето хора наблюдават и четат отблизо текстовите си съобщения, така че по-рядко вашите съобщения ще бъдат игнорирани от съобщенията, изпратени чрез директна поща или имейл маркетинг . Строгите разпоредби за поверителност обаче уреждат търговските текстови съобщения. Така че, ако обмисляте SMS маркетинг - бъдете наясно, бъдете конкретни и бъдете отговорни.

Видове SMS маркетинг

Подходите за SMS маркетинг включват:

 • сигнали за продажби за промоции и оферти за продукти
 • връзки към актуализации на уебсайтове
 • напомняния за уговорки или напомняния за уговорки за доставка или вземане
 • персонализирани съобщения като поздравления за рожден ден.

Съвети за SMS маркетинг

Нека бъде кратко . Получателят ви вероятно ще прочете вашето текстово съобщение, ако го държите кратко и ясно. Фокусирайте се върху едно съобщение - оферта, напомняне, поздрав, препоръка - за което получателят не трябва да превърта надолу екрана на телефона, за да прочете.

Уважавайте личното пространство на вашите клиенти . Мобилните телефони са лично устройство и потребителите на мобилни телефони са склонни да разглеждат текстовите съобщения като неформално средство за комуникация. Получателите ви могат да намерят вашия неочакван текст за натрапчив, затова поддържайте съобщението си учтиво, функционално и не прекалено познато.

Не прекалявайте с текстовите съобщения - по същите причини текстовите съобщения от вашия бизнес е най-добре да бъдат кратки и редки.

Имайте основателна причина за вашето текстово съобщение. Потребителите на мобилни телефони използват текстови съобщения, за да предадат лично съобщение или да получат осезаема, практическа полза. Използвайте съобщенията си, за да предадете част от информацията, да изпратите напомняне, да изясните споразумение или да изпратите връзка или актуализация.

Бъдете отговорни . Законът за спама от 2003 г. (Cwlth) се прилага не само за имейл маркетинг, но и за съобщения от мобилни телефони. Много потребители на мобилни телефони също са се предпазили от SMS маркетинга поради нарастването на измамни и измамни търговски SMS измами. Според австралийското законодателство е незаконно изпращането на нежелани търговски електронни съобщения. За да се съобразите с акта, всяко търговско телефонно съобщение и имейл, които изпращате, трябва да отговарят на следните условия:

 • съгласие - получателят трябва или изрично да е дал съгласие за получаване на вашите съобщения, или да е съществуващ клиент или физическо лице, което има някакви съществуващи отношения с вашия бизнес
 • идентифицирайте - съобщението трябва точно да идентифицира вашия бизнес
 • отписване - съобщението трябва да съдържа функционално средство за „отписване“, за да позволи на получателя да се откаже от получаването на допълнителни съобщения. Трябва да уважите исканията за отписване в рамките на 5 работни дни.

Нямате право да изпращате нито едно непоискано електронно съобщение и включването на възможност за отписване не премахва това ограничение - дори ако действате незабавно по заявки за отписване. Ако обаче хората са се съгласили да получават съобщение от трети страни, можете да си купите списък с контакти, съответстващи на целевия ви профил, от друга организация.

Също така помислете ...

Маркетинг на брошури с използване на капки за пощенски кутии и раздаване

Разпространението на листовки чрез капки за пощенски кутии и раздаване е прост, евтин и доказан начин за достигане до клиентите. Добре проектираните, привличащи вниманието листовки могат да работят добре за местни бизнес продукти, които се харесват на широка аудитория. Тъй като обаче намаляването на пощенските кутии не ви позволява да избирате клиенти, които отговарят на вашия профил, те са по-малко насочена форма на директен маркетинг.

Дистрибуторите на брошури могат да помогнат на местните или местни фирми да идентифицират и разпространяват до избрани предградия и диапазони от пощенски кодове, като изваждат краката от падащите кутии. Или можете да изберете да достигнете до клиентите си, като отидете от врата до врата или използвате уличен маркетинг. Можете също така да предприемете по-целенасочен подход към разпространението на листовки и раздавания, като идентифицирате събития, където смятате, че вашите идеални клиенти вероятно ще бъдат.

Видове маркетинг на брошури

Подходите към маркетинга на брошури включват:

 • одеяло - разпространение на листовки, самостоятелно, чрез пускане на пощенска кутия до всички жилища и сгради в рамките на избрания диапазон от пощенски кодове
 • споделяне на разпространение - пакетиране на вашите листовки с други материали, планирани за разпространение на пощенски кутии, като местни вестници и друга реклама
 • вземане на проби от продукти - разпространение на проби от вашите продукти на събития или в пощенски кутии в целеви диапазон
 • уличен маркетинг - раздаване на листовки на улично място, което ще помогне на клиентите ви да се свържат с вашия бизнес (напр. извън вашия бизнес или на местен празник)
 • разпространение на материали на събития - като индустриални и търговски форуми или изложения на общността - които ви помагат да достигнете до идеалните си клиенти.

Съвети за маркетинг на листовки

Пригответе висококачествен материал . Вашата листовка ще се конкурира с други материали за пощенска кутия за внимание. Ако е възможно, нека вашият материал е професионално проектиран. Проектирайте за въздействие и поддържайте съобщенията си ясни, прости и директни.

Обадете се на клиентите си да действат . Включете насочен към мрежа призив за действие, който насърчава клиентите да дойдат във вашия бизнес и да доведат други при вас. Това ще ви помогне да генерирате перспективи и да прецените колко хора четат вашата листовка. Например, предлагайте отстъпки за продукти, за да насърчите клиентите си да препоръчат приятел или малък добавен продукт с нисък марж на клиенти, които споменават вашата листовка.

Предложете стимул във вашата листовка, за да насърчите отговор. Например, предлагайте кратка сделка само с 10% отстъпка, безплатно кафе при пристигане или безплатно следпродажбено обслужване .

Направете вашата листовка да се откроява от тълпата . Изберете метод на разпространение, който увеличава шансовете вашата листовка да бъде единственото, което клиентите ви ще прочетат. Например резервирайте самостоятелно (единствен артикул) пощенска кутия или потърсете разрешение да раздадете вашата листовка от организатор на събитие в общността, който не е резервирал други рекламодатели.

Насочете се към най-добрите си клиенти и потенциални клиенти . Започнете да събирате пощенски кодове от вашите клиенти. Изберете диапазон от пощенски кодове за разпространение, който съответства на местоположението на вашите съществуващи клиенти. Също така търсете целеви възможности за раздаване. Внимавайте за събития в общността и индустрията, където смятате, че ще намерите клиенти, които ще се интересуват от вашите продукти и услуги.

Също така помислете ...

Директна продажба

Директните продажби са ефективен начин за изграждане на дълготрайни взаимоотношения с клиентите и развиване на гъвкав, евтин бизнес. Независимите търговци използват директни продажби, за да продават своите продукти и услуги директно на клиенти на места за срещи като домове, офиси и кафенета, вместо в търговските обекти.

Директните продажби ви позволяват да избегнете скъпи режийни разходи, да намалите разходите за реклама и да управлявате бизнеса си гъвкаво. Клиентите също се възползват от удобството и личното внимание, което получават от директните продавачи. Има обаче недостатъци при директните продажби.

Директните търговци трудно могат да достигнат до нови клиенти и могат да отделят много време за взаимодействие с клиентите, за да извършват продажби. Без използването на търговски обект, вие също трябва внимателно да обмислите логистиката за съхранение и доставка.

Репутацията на директните продажби е била накърнена в миналото от незаконни пирамидални схеми, така че предприятията с директни продажби трябва да се търгуват целенасочено и професионално и да са наясно със законните практики и задължения за продажба .

Видове директни продажби

Методите за директни продажби включват:

 • лични продажби - договаряне на индивидуални срещи с клиенти, за да се правят презентации, демонстрация на нови продукти или организиране на тестове или фитинги на продукти
 • продажби от врата до врата - приближаване до домове и фирми по уговорка или без обявяване, за да оставите каталози и да предложите продукти или демонстрации на продукти
 • презентации у дома - организиране на партита и събирания у дома за представяне на продукти (често наричани „парти план“)
 • онлайн пазаруване - използване на уебсайтове и имейл списъци за изграждане на мрежи за клиенти и предлагане на онлайн съоръжения за поръчки
 • продажби на място - създаване на кабини или павилиони на събития за генериране на нови потенциални клиенти и популяризиране и продажба на продукти
 • мрежов маркетинг - набиране на други продавачи в мрежа, за да „дублират“ вашата роля за продажби на продукти, като печелите процент от приходите си от продажби и разширявате обхвата на продукта.

Съвети за директни продажби

 • Фокусирайте се първо върху нарастващите взаимоотношения , а не върху продажбите. Насърчаването на вашите клиенти да ви отделят своето време и внимание е вашата първа цел. Създайте връзка и идентифицирайте техните нужди , след което можете да съобразите вашите продукти с тези нужди. Проследяване на нови перспективи бързо за изграждане на нови взаимоотношения.
 • Познавайте вашите продукти и имайте увереност в способността им да отговорят на нуждите на вашите клиенти. Търговците, които са запалени по своите продукти, продават повече. Подкрепете страстта си със задълбочени познания за вашите продукти.
 • Водете задълбочени клиентски записи . Подробна база данни за клиенти помага за изграждането и проследяването на вашите мрежи и е безценен източник на информация, който може да повлияе на продажбите. Използвайте вашата база данни, за да общувате периодично с клиентите си и да разпространявате маркетингови материали като електронни бюлетини и актуализации на събития или продукти.
 • Организирайте средата на продажбите си . Пристигнете рано на вашето парти или събитие и внимателно планирайте дисплея на продукта, мястото за презентация и мястото за сядане. Изберете оформление, което ще помогне на вашите клиенти да поддържат зрителен контакт с вас, а не един с друг. Помислете за начини за премахване на разсейването в стаята. Например помолете вашия домакин или домакиня да затвори врати, които пускат шум или външна активност.
 • Изградете мрежите си . Вашите мрежови маркетингови стратегии са от основно значение за развитието на вашия бизнес. Изградете силни взаимоизгодни взаимоотношения с колегите си от директния маркетинг. Настигайте редовно или общувайте с колегите си, за да споделяте вашите съвети за продажба и да ги поддържате мотивирани.
 • Полирайте уменията си за продажби . Вашите умения за разговор, умения за слушане и добре развит подход към комуникацията ще ви помогнат да изградите трайни взаимоотношения с клиентите и да развиете бизнес с полза.

Също така помислете ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар