Търсене в този блог

МИХАИЛ ГАСПАРОВ
Михаил ГаспаровМихаил Леонович Гаспаров е роден на 13.04.1935 г. в Москва. През 1978 г. защитава докторска дисертация по филология. Специалист в областта на класическата филология, древната история, общата поетика и теория на превода; главен научен сътрудник в Института по висши хуманитарни изследвания; действителен член на Руската академия на науките (от 11.06.1992 г.); лауреат на Държавната награда на Русия (1995); автор на многобройни трудове по антична литература, поетика и стихосложение; преподавател в Руския държавен хуманитарен университет. Широка известност получават неговите книги "Античная литературная басня" (1971), "Современный русский стих. Метрика и ритмика" (1974); превърналата се в бестселър "Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре". В 1997 г. неговите "Избранные статьи" получават Букър - за значителния му принос в историко-философските и културните изследвания по руска литература. За "Записки и выписки", публикувана в сп. "Новое литературное обозрение", авторът получава наградата на името на Андрей Бели (1999).


Няма коментари:

Публикуване на коментар