Търсене в този блог

Общност и общество


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 


РЕФЕРАТ 


от

Иван Христов Христов F:50480 

Задание към курс LBRB 105 “Общество,право и държава”

ТЕМА: 

„Общност и общество”
Понятието за общност и общество бива разработено в дълбочина от Фердинанд ТЬОНЙС в негивия анализ.В първата част автора представя общността и обществото като две съвсем различни понятия,като обръща специално внимание на това,защото научната терминология смесва двете понятия без да ги разграничава.Общноста е близкият,интимният,изключителният съвместен живот или някава по малка група от хора които нещо ги свързва,а обществото е публичността, тук са голяма група от хора по голяма от общността.В общността човек живее с себеподобните си от самото си раждане в добро или лошо,докато в обществото човек е сам,там той влиза в нещо чуждо.Обществото е нещо голямо състоящо се от голям брой хора,които пък от своя страна се делят на най-различни общности.Автора разделя много добре общността от обществото като говори за селска общност като много силна и я нарича привиден живот,а обществото като изкуствен механичен агрегат т.е. обществото е резултат от многобройните общности.
Теорията за общността за неговото единство и разбирателство автора развива доста обширно,като изхожда от неговото създаване от самото му начало,а именно семейните връзки.Като най-силна ТЬОНЙС посочва майчината връзка,той я разглежда като основен и най-чист начин за създаването на бъдещите отношения в семейната общност.Защото тя се грижи за своето дете,обгръща го с обич и го закриля.което след време рефлектира на него и то дава същото отношение към близките и към семеиството си и към заобикалящата го среда.Другото важно отношение е това м/у мъжа и жената като съпрузи.Според него е важно връзката да се разглежда и тя трябва да бъде трайно утвърждаваща се и създаването на деца да бъде общо достояние,а не просто като сексуална.И третата връзка е м/у братя и сестри,в която се създават най-човешките и чисти взаимоотношения между хора свързани кръвно по между си.Тази(семейната) група благодарение на създадените връзки по между си след време се сплотява по силно и си помага по-между си с единствената цел да направи живота, своя и на близките си по удобен и да ги закриля усещайки заплаха от вън.Уникална е семейната общност,защото при нея се наблюдава някакво различие и делена на удоволствията,но пак остава сплотена и единна.Автора ни представя в своя анализ как е заложено в природата на човек по силния да помага да по слабия,става въпрос за семейните отношения.Автора ни показва как всеки в роднинството съвсем точно заема своето място и поема своите функции.Бащата е този който закриля,поощрява и ръководи,той играе ролята на закрилящия този който се грижи за по-слабите и ги закриля.Така упражнявайки своята власт съществува риск силата му да се тълкува от по слабите или неговото семейство грешно.Предизвиквайки у тях страх което води до отхвурляне вместо така нареченото страхопочитание което е придружено с доброжелателство от страна на бащата.Майката заема пък противоположната позиция в семейството,тя е тази която дава нежност,тази която е в много тясно свързана с своите деца.Докато бащата е този за който е прието че е обща форма на културното състояние. ТЬОНЙС ни разкрива и как точно действат всичките тези връзки по ролите които заемат.Как детето се радва на закрилата,храната и насавленията, майката от това че го притежава и давайки му всичко, в по късен етап от живота му и на послушание и наи – накрая от помощ.На бащата се пада отблъскването на враждебност,той трябва да се грижи за изхранването на семейството,ако има нужда да съветва и наставлява или неговта сила като цяло се насочва навън,докато при майката е точно обратното.Всичките три вуда общностти,а именно 1)роднинство, 2)съседство, 3)дружба са свързани най тясно в пространството и времето.Роднинството е свързано с своя дом,там тре споделят обща храна стоят на една маса хранят се заедно.Намират покой и уют в своя дом при своите близки там се чувстват сигурни и защитени.Съседството е най-силно развито на село.Общото извършване на работа близоста на къщите и нивите общите интереси или както автора нарича „общата мера”,всички тия фактори водят до това привикване един към друг в съседската общност.Дружбата автора представя като напълно независима от предишните две общности.За дружбата е характерен големият град, за създаването и е нужно сходство в префесията,начина на мислене или като цяло ежедневния контакт с хора с които нещо ни свързва.Дружбата е основата за създаването на приателски отношения,тя остава извън семейните и съседски отношения, и за разлика от предишните две дружбата се основава на случайност или бърху свободния ни избор.
Обществото ТЬОНЙС представя:кръг от хора които както в общността обитават и живеят заедно по мирен начин,но не са съществно свързани а точно обратното съществено разделени.Обществото е точно обратното на общността,тук всеки е сам за себе си,и коренно различие между човека в общността и тук в обществото.Каквото има един човек то е само негово на никой друг,само той може да го ползва,наслаждава изключвайки всички останали. ТЬОНЙС разглежа обществото на човечеството като общо понятие за него причината за това поведение е даването и оценяването на дадени обекти.Човек дава някоя вещ или предмет само ако срещу нея получи друга при положение че другата е по изгодна или по хубава от неговата,тои никога няма да се раздели с нещо при положение че няма да получи оп добро или по изгодно за него.Примера на ТЬОНЙС е с алчноста на хората как те произвеждат дадена стока (ракия) тя е вредна за работника но от това печели друг,който не го интересува друго освен печалбата.В обществото всеи индивид изглежда че се труди за него докато всъщност се труди за себе си-така го окачествява ТЬОНЙС.Парите според автора обществото ги произвежда заради собственото си разбирае и начин за власт.На никой не му тряват пари за нещо друго освен да се осбождава от тях,за разлика от другите ценности които за абравени от човечеството(обществото).Тези от които изпитваме удовлетворение задоволство нещо стойностно,а какво стоиностно има в парите?Хартии с знак които служат за размяна на най-различни стоки.Парите са просто хартии със знак които ограничават обществото до там че да не е нищо повече от един абстрактен разум.Това води до други особенности на обществото,а именно че всеки е търговец,всеки води борба,битка с със своята конкуренция.Стреми се да възпрепятства конкурента си по всякакъв начин.Най-добрия вариант за него е ако конкурента му фалира,това може да се нарече дори като война между хората за надмощие един върху друг.Тук по слиния не толерира и не закриля по лсабия а точно обратното стреми се колкото може повече да упражни своето надмощие до та че да смачка конкурентите си.Друг интересен сблъсек е между купувач и продавач всеки гледа да се сдобие с колкото се може повече от чуждото сустояния като даде по малко от своето, това е общо взето в природата на човек.Начин да се спре тази така наречена воина всеки срещу всеки няма, но съществува начин двама или повече души да се обединят не срещу друго а срещу трети, което е продиктувано единствено от този стремеж за повече и повече.Всичката тази общителсност и любезност между хората е само и единствено с цел за постигане на лични изгоди.Правенето на услуги или подаруци са до там че всеки очаква и го прави с цел след това да получи своето.
ТЬОНЙС отлично ни създава ясна представа и ни показва разликите между общноста и обществото като ни ги представя като две сувсем различни съобщества.Той ги разграничава сувсем точно и по начин по който за всеки ства ясно че тези две понятия не бива да се смесват,а ясно да се разграничават.

Няма коментари:

Публикуване на коментар