Търсене в този блог

Минимална работна заплата - същност и свързани понятияот Уикипедия, свободната енциклопедия

Минимална работна заплата

Минималната работна заплата (МРЗ) е минимална цена на пазара на труда. Тя представлява най-ниската часова, дневна или месечна работна заплата, която работодателите могат да плащат по закон на работниците и служителите си. Формира се непазарно (не под влиянието на търсенето и предлагането), а административно от държавата.
Много от поддръжниците на минималната заплата твърдят, че тя е въпрос на социална справедливост, която помага да се намали експлоатацията и да осигури на работниците всичко, което смятат, че им е базисно необходимо.
В българското законодателство се е наложило понятието минимална месечна работна заплата. На тази основа от определените работни дни се изчисляват дневното и седмично минимално възнаграждение. Понятието минимална месечна работна заплата се налага от Кодекса на труда, който вменява като задължение определянето ѝ от Министерски съвет. Оттук с нарочно постановление Министерски съвет определя регулярно размера на минималната месечна работна заплата и периода, след който тя следва да бъде актуализирана.

Заплата

Заплатата е парично възнаграждение на работещия от работодател за вече извършен труд и работа. Заплатата се уговаря между работещия и работодателя при встъпване в трудово правоотношение, тоест при постъпване на работа и сключване на трудов договор . Трудовият договор уговаря и периодичността на изплащането на заплатата, като това най-често е в началото на всеки текущ месец .
Заплатата е основно възнаграждение за работещия, като към нея могат да се добавят и други, допълнителни стимули за работещия като бонуси под формата наваучери за храна и друг вид покупки, частно здравно осигуряване, допълнително към задължителните здравни осигуровки, изплащани от работодателя, и други.
В политическата икономия работната заплата е цена на стоката работна сила, в бизнес икономиката това е стойността по човешките ресурси за изпълняване на бизнес операции. Изплащането на заплати на работещите се гарантира от българското законодателство.

Работна сила

Работна сила e термин за общността на работещите и техния труд и способността за производство на продукти, стоки и услуги. Може да се отнася както до една организация или компания, или индустрия, така и в общност за регион или страна. Терминът като цяло изключва мениджмънта и работодателя, в неговия смисъл по-ограничено се включва физическия труд, а в по-широк смисъл всеки друг, извършван от работещите труд.

Икономически активно население

Икономически активно население (работна сила) е термин от икономическата статистика, с който се обозначава населението, което има или желае (и потенциално може) да има самостоятелен източник на средства за съществуване.
В тази категория се включват 2 основни групи:
Особеността на дадения показател е в това, че зависи от самоопределението на човека. Така някои групи граждани могат да бъдат отнесени към икономически активното население само частично. Например студентите от дневното обучение на ВУЗовете и пенсионерите се отнасят към тази категория не напълно, а в зависимост от това дали съответният гражданин има потребност от работа, готовност да пристъпи към работа и търси ли работа).
В зависимост от равнището на икономическо развитие на страната «плава» долният възрастов праг, по който се отчитат данните. Така в Африка поради високото разпространение на детския труд в икономически активното население включват хора на възраст от 10 г. Условно обаче се счита, че в развитите страни няма заетост сред подрастващите на възраст от 10 г. до долния праг на пълнолетието (18 г. в България). Същото се отнася и за горния възрастов праг - той също «плава» според местните условия и законодателство във всяка страна, регламентиращи възрастта за пенсиониране и легалните възможности за работа след нея. По методологията наМеждународната организация на труда в тази категория се включват хора на възраст от 10 до 72 г.
История и промени в МРЗ в Република България 
ГодинаСрок на действиеМин. мес.
раб. заплата
(в лева)
Мин. час.
раб. заплата
(в лева)
Нормативно основание
19911 юли 1991 - 31 декември 19916203.44ПМС № 129/5.07.1991 г.
19921.01.1992 - 30.06.19926203.44ПМС № 135/17.07.1992 г.
1.07.1992 - 31.12.19928504.72
19931.01.1993 - 29.02.19938504.72
1.03.1993 - 30.06.199312007.08ПМС № 65/26.03.1993 г.
1.07.1993 - 30.09.199313437.92ПМС № 149/3.08.1993 г.
1.10.1993 - 31.12.199314148.34ПМС № 214/12.11.1993 г.
19941.01.1994 - 30.06.199415659.18ПМС № 27/7.02.1994 г.
1.07.1994 - 30.09.1994181410.65ПМС № 146/1.08.1994 г.
1.10.1994 - 31.12.1994214312.58ПМС № 268/16.11.1994 г.
19951.01.1995 - 31.03.1995214312.58
1.04.1995 - 30.06.1995245014.47ПМС № 98/15.05.1995 г.
1.07.1995 - 30.09.1995255515.09ПМС № 166/16.08.1995 г.
1.10.1995 - 31.12.1995276016.30ПМС № 222/23.11.1995 г.
19961.01.1996 - 31.03.1996276016.30
1.04.1996 - 30.06.1996304017.88ПМС № 56/20.03.1996 г.
1.07.1996 - 30.09.1996400023.53ПМС № 172/18.07.1996 г.
1.10.1996 - 31.12.1996550032.35ПМС № 245/26.09.1996 г.
19971.01.1997 - 31.01.1997550032.35
1.02.1997 - 28.02.199711 00064.95ПМС № 34/6.02.1997 г.
1.03.1997 - 31.03.199717 600103.92ПМС № 64/24.02.1997 г.
1.04.1997 - 30.04.199729 920176.67ПМС № 123/27.03.1997 г.
1.05.1997 - 30.09.199741 290243.80ПМС № 181/2.05.1997 г.
1.10.1997 - 31.12.199745 500268.66ПМС № 415/5.11.1997 г.
19981.01.1998 - 31.03.199848 700286.47ПМС № 12/22.01.1998 г.
1.04.1998 - 31.08.199850 940299.65ПМС № 92/17.04.1998 г.
1.09.1998 - 31.12.199853 500314.70ПМС № 197/21.08.1998 г.
19991.01.1999 - 30.06.199961 000368.95ПМС № 7/19.01.1999 г.
1.07.1999 - 04.07.199967 000390.00
5.07.1999 - 31.12.1999670.39ПМС № 132/25.06.1999 г.
20001.01.2000 - 31.01.2000670.39
1.02.2000 - 30.09.2000750.45ПМС № 12/14.02.2000 г.
1 октомври 2000 - 31 декември 2000790.47ПМС № 213/9.10.2000 г.
20011 януари 2001 - 31 март 2001790.47
1 април 2001 - 30 септември 2001850.50ПМС № 64/16.03.2001 г.
1 октомври 2001 - 31 декември 20021000.59ПМС № 209/21.09.2001 г.
20031 януари 2003 - 31 декември 20031100.65ПМС № 1/3.01.2003 г.
20041 януари 2004 - 31 декември 20041200.71ПМС № 7/16.01.2004 г.
20051 януари 2005 - 31 декември 20051500.89ПМС № 12/21.01.2005 г.
20061 януари 2006 - 31 декември 20061600.95ПМС № 8/20.01.2006 г.
20071 януари 2007 - 31 декември 20071801.07ПМС № 324/06.12.2006 г.
20081 януари 2008 - 31 декември 20082201.30ПМС № 1/11.01.2008 г.
20091 януари 2009 - 31 декември 20092401.42ПМС № 1/10.01.2009 г.
20101 януари 2010 - 31 август 20112401.42ПМС № 326/30.12.2009 г.
20111 септември 2011 - 30 април 20122701.61ПМС № 180/30.06.2011 г.
20121 май 2012 - 31 декември 20122901.70ПМС № 300/10.11.2011 г.
20131 януари 2013 - 31 декември 20133101.85ПМС № 250/11.10.2012 г.
20141 януари 2014 - 31 декември 20143402.03ПМС № 249/31.10.2013 г.
20151 януари 2015 - 30 юни 20153602.20ПМС № 139/04.06.2015 г.
20151 юли 2015 -3802.21ПМС № 139/04.06.2015 г.


---

Вижте минималната работна заплата в България по години тук: http://top-account.net/spravochnik/401-minimalna-rabotna-zaplata.html 

---


---


Няма коментари:

Публикуване на коментар